Köpvillkor

 Testprenumeration
Testprenumerationer är kostnadsfria eller rabatterade under en begränsad tid och kunden har full avbeställningsrätt när som helst under hela testperioden. Om ingen avbeställning sker under testperioden omvandlas testprenumerationen automatiskt till tillsvidareprenumeration och avgift för tillsvidareprenumeration debiteras.

Månatlig tillsvidareprenumeration
Månatlig tillsvidareprenumeration löper under en period av 1 månad i taget och kunden har full avbeställningsrätt när som helst under innevarande månad. Om ingen avbeställning sker förlängs prenumerationen med 1 månad och avgift för månatlig prenumeration debiteras.

Årlig tillsvidareprenumeration
Årlig tillsvidareprenumeration löper under en period av 12 månader i taget och kunden har full avbeställningsrätt när som helst under innevarande 12-månadersperiod. Om ingen avbeställning sker förlängs prenumerationen med 12 månader och avgift för årlig prenumeration debiteras.

Avbeställningsrätt
Alla kunder har full avbeställningsrätt när som helst under innevarande prenumerationsperiod. Om ingen avbeställning sker förlängs prenumerationen och avgiften för den prenumeration som kunden har valt debiteras. Avbeställning skall ske på kundens personliga konto som nås genom personlig inloggning på https://hallbartbyggande.com/konto/. Övriga frågor om prenumerationer skickas skriftligen via epost till prenumeration@hallbartbyggande.com

Personligt konto
Alla kunder erhåller tillgång till ett personligt konto som nås genom personlig inloggning på https://hallbartbyggande.com/konto/. Kunder ansvarar för att administrera sin egen prenumeration på sitt personliga konto genom att meddela eventuell avbeställning av prenumeration samt fylla i aktuell och korrekt betalningsinformation. Kunder som har valt prenumeration som innefattar leverans av tryckta publikationer ansvarar för att fylla i aktuell och korrekt information om leveransadress.

Portoavgifter
För prenumerationer som innefattar leverans av tryckta publikationer till adresser inom Sverige åläggs ej några avgifter för porto. För prenumerationer som innefattar leverans av tryckta publikationer till adresser utanför Sverige åläggs en årlig portoavgift på 150 SEK / 15 EUR / 17 USD.

Datahantering och sekretesspolicy
Dessa prenumerationsvillkor omfattar även vår datahanterings- och integritetspolicy som överensstämmer med GDPR och finns på https://hallbartbyggande.com/hallbart-byggande-policy-for-datahantering-och-integritet/

PROVA HÅLLBART BYGGANDE UTAN KOSTNAD

FULL TILLGÅNG TILL ALLT INNEHÅLL

Nu vill vi erbjuda dig att prova på hela vårt innehåll. Genom Hållbart Byggande får du uteslutande kvalitetsjournalistik och en heltäckande bevakning av bygg- och fastighetssektorn – alltid med ett hållbarhetsperspektiv. Nyheter, aktuella projekt, intervjuer, fördjupningar, analyser, branschtrender, karriär och mycket mer.

2 månader gratis. Avsluta när du vill.