Hållbart Byggande – Policy för datahantering och integritet

Hållbart Byggande (MV Information AB) behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (GDPR). Vi värnar om din integritet och vill att du ska kunna känna dig trygg – därför har vi upprättat denna policy, som förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Vilka typer av personuppgifter som behandlas

Vi behandlar personuppgifter och kontaktinformation av icke känslig karaktär såsom epostadress, namn, samt i vissa fall yrkesroll, företagsadress och företagstelefonnummer.

Hur personuppgifter behandlas

Alla personuppgifter behandlas på ett säkert sätt i slutna CRM-system och liknande program som endast behörig person inom MV Information AB har tillgång till. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till utomstående.

Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

När du ingår avtal med oss bygger behandlingen av dina personuppgifter på ditt medgivande och/eller på vår skyldighet enligt lag att fullgöra avtal. Vid utskick av information och nyhetsbrev bygger behandlingen av dina personuppgifter på berättigat intresse i form av branschnytta, samhällsnytta och att informationen bör vara relevant för dig i din yrkesroll. Vid direktmarknadsföring via epost och telefonsamtal bygger behandlingen av dina personuppgifter på berättigat intresse i form av att våra erbjudanden bör vara relevanta för dig i din yrkesroll samt för det företag du arbetar på.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi behandlar och sparar dina uppgifter fram tills att du drar tillbaka ditt medgivande, tills ingångna avtal löpt ut samt tills att berättigat intresse inte längre gäller.

Dina rättigheter

Du har rätt att vid begäran få kännedom om vilka av dina personuppgifter som behandlas samt att behandling av dina personuppgifter skall upphöra eller ändras. Vid sådan begäran kommer vi att följa dina önskemål, undantaget de fall då fortsatt personuppgiftsbehandling är en nödvändighet för att vi ska kunna fullgöra ingångna avtal enligt lag.

Personuppgiftsansvarig

MV Information AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Om du vill veta vilka uppgifter vi har sparade om just dig och ditt företag eller om du vill radera personuppgifter som vi har sparat om dig/ditt företag är du välkommen att kontakta oss på datahantering@mediavalue.se

 

MV Information AB
Kindstugatan 1
111 31 Stockholm

www.mediavalue.se