Kompetensutveckling i hybrida arbetsmiljöer för att bättre kunna möta industrins omställning

Foto: Thomas Meier, Pixabay

Kompetensutveckling i hybrida arbetsmiljöer för att bättre kunna möta industrins omställning

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Digitaliseringen, globaliseringen och omställningen till en mer hållbar produktion innebär stora förändringar för svensk industri. Det krävs nya kunskaper, nya samarbetsformer och nya sätt att leda och organisera arbetet.

På Högskolan Västs arbetar forskare och näringslivet tillsammans för att hitta lösningar och förhållningssätt. Med nya anslag från KK-stiftelsen kan forskare och industriföretag gemensamt fokusera på några av de stora utmaningar som industriföretag och andra näringslivsaktörer har idag.

VR som redskap

I det ena projektet, Immersiva lärandemiljöer för hållbar kompetensutveckling, ska man undersöka hur Virtual reality-tekniker kan designas och användas för hållbar kompetensutveckling inom industrisektorn. Projektet genomförs i samverkan med företagen SJ, Nolato, Hypr10 och Tenstar Simulations.

Virtual reality-teknik ska exempelvis testas i träningssituationer där tågpersonal förbereds på att hantera konflikter i form av hot och våld bland passagerare. Med immersiva lärandemiljöer avses bland annat att man utvecklar ”trygga rum” i virtuella miljöer så att personen som genomför träningsprocedurer känner sig trygg och säker.

Tar vara på innovationsförmåga

I det andra projektet, Ledarskap och medarbetarskap i digitala arbetsmiljöer – hantering av innovation på hybridarbetsplatsen, ska man utforska hur en digital och hybrid arbetsplats utmanar befintliga ledarskaps- och samarbetskulturer i industrin, samt hur man tar vara på den innovationsförmåga och expertis som finns i den typen av arbetsmiljöer. Projektet kommer att ta fram ett ramverk för arbetsmetoder och en verktygslåda för ledarskap på en hybrid arbetsplats, samt en lärandemodell för samskapande av kunskap. Forskningen genomförs tillsammans med företagen Ericsson och Bosch Rexroth.

– De här projekten är betydelsefulla på flera sätt. De kopplar an till aktuella utmaningar inom näringslivet och de bidrar samtidigt till att bredda och stärka vårt relativt nyetablerade forskningsområde; Industriellt arbetsintegrerat lärande (I-AIL), säger Lennart Malmsköld, programchef för forskningsmiljön Primus på Högskolan Väst.

– Dessutom breddas vår forskningssamverkan genom att vi får kontakt med nya företag i nya branscher.

Immersiva lärandemiljöer för hållbar kompetensutveckling

Annons

Fokus: Att utveckla kunskap om hur immersiva Virtual reality-tekniker kan designas, utvecklas, anpassas och användas för hållbar kompetensutveckling inom industrisektorn.

Samverkanspartner: SJ, Nolato, Hypr10 och Tenstar Simulations.

Beviljat belopp av KK-stiftelsen: 4 miljoner kronor

Projektledare: Amir Haj Bolouri

Ledarskap och medarbetarskap i digitala arbetsmiljöer – hantering av innovation på hybridarbetsplatsen

Fokus: Att utveckla ledarskap och medarbetarskap för industriaktörer som i allt större utsträckning har hybrida arbetsmiljöer.

Samverkanspartner: Bosch Rexroth och Ericsson

Beviljat belopp av KK-stiftelsen: 4 miljoner kronor

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.