Knivsta får ett passivhuscertifierat centrum för idrott och kultur

Knivsta får ett passivhuscertifierat centrum för idrott och kultur

Knivsta kommun har beslutat att bygga ett centrum för idrott och kultur.  Förhoppningen är att anläggningen som ska byggas enligt passivhusmodell ska bli en ny attraktiv mötesplats i Knivsta.

Anläggningen som har projekterats av Norconsult kommer bland annat att bestå av två stora sporthallar, kampsportslokaler, en scenkonstlokal, en ishall och gemensamma kommunikationsytor med café, förråd, kontor och konferensrum.

Centrumet ska byggas i passivhusmodell och enligt Norconsult är materialvalen gjorda utifrån var egenskaperna kommer bäst till sin rätt. Betong ska användas för mötet med marken i grundläggningen och som tungt akustiskt isolerande bjälklag under scenkonstlokalen. Trähuset byggs ovanpå, ytterväggar och tak byggs upp med träbaserade material med hänsyn till minimerande av köldbryggor. System för luftkvalitet i anläggningens olika delar är integrerade med system för att återvinna värme från driften av ishall, sport och scenkonst.

Detta är Knivsta kommuns hittills största byggprojekt och kommer att färdigställas i etapper under 2019-2020.

Visualiseringsbild: Mattias Dellmo, Norconsult

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment