Klimatledarskapet i byggsektorn brister

Klimatledarskapet i byggsektorn brister

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Trots att byggsektorn ansvarar för stora delar av Sveriges klimatpåverkan saknar cheferna förutsättningar att ta ansvar för den nödvändiga omställningen till ett hållbart byggande. Exempelvis har runt hälften ingen utbildning alls i hållbarhet. Det visar en ny rapport från branschorganisationen Byggcheferna som bygger på anonyma intervjuer med 1 700 chefer genomförda av Novus.

Rapportens sammanfattande slutsats är att chefernas förutsättningar att ta ansvar är otillräckliga på en rad punkter:

UTBILDNING – Hälften har ingen utbildning alls i hållbarhet. Av de som har utbildats anger en tredjedel att de är tveksamma till utbildningens kvalité i termer av relevans och nivå.
LÖFTEN – Bara knappt hälften tycker att de i hög grad eller i ganska hög grad kan leva upp till verksamhetens övergripande löfte om hållbarhet inför kunder, medarbetare, media med flera.
KONTROLLER OCH ANBUD – Hälften uppger att de saknar förutsättningar att besvara enkäter, självskattningar och annan hållbarhetskontroll från myndigheter eller att besvara upphandlings- och anbudsfrågor kopplade till hållbarhet.
– Chefer är nyckelpersoner i allt förändringsarbete; förändring sker inte av sig själv. Men då måste de ha förutsättningar att leda och ta ansvar för den omställning till hållbart byggande som samhället är i akut behov av, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna.

Hållbarhet inte en konkurrensfråga

Rapportens slutsatser har diskuterats med en grupp ledande branschprofiler och vd:ar från bygg och fastighet som enats om ett antal åtgärder som krävs för att sektorn ska klara sina mål:

Annons

Utveckla bättre stöd till chefer på alla nivåer.
Utveckla branschgemensamma enkelt mätbara och konkreta mål för hållbarhet.
Våga prioritera de fyra ekologiska hållbarhetsmål som är mest relevanta för sektorn (avfall, material, bränsle och energi).
– Hållbarhet får aldrig vara en fråga där vi konkurrerar. Vi måste samarbeta betydligt mer så att vi kan mäta på samma sätt och styra mot ett fåtal gemensamma mål, säger Kajsa Hessel, vd Svensk Byggtjänst, som är en av de som deltagit i diskussionen och i arbetet med rapporten. Det är ett av flera sätt att förbättra chefsstödet och få kraft i klimatledarskapet.

Om rapporten:

Rapporten bygger på webbintervjuer genomförda i september–oktober 2022 av Novus på uppdrag av Byggcheferna. Antal intervjuer är 1 725 vilket motsvarar en svarsfrekvens på 12 procent. Profilen på de som har besvarat undersökningen stämmer väl överens med profilen för branschen och Byggchefernas medlemmar.

Svensk Byggtjänst har varit delaktig i formuleringen av frågor och analys av svaren. Därefter har Byggcheferna bjudit in representanter för bygg- och fastighetssektorn för att diskutera och bidra till rapportens åtgärdsförslag. De är Magnus Persson, vd Skanska Sverige, Åsa Lindell, nationell projektledare klimat Byggföretagen, Mick Salonen, vd Zengun, Kajsa Hessel, vd Svensk Byggtjänst, Thomas Erséus, vd AMF Fastigheter, Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen, Joakim Henriksson, vd Obos Sverige och Dalia Ramzi, vd för Sh bygg.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.