Hon blir hållbarhetsansvarig på fastighetsbolaget Catena

Hon blir hållbarhetsansvarig på fastighetsbolaget Catena

Tove Palm tillträder tjänsten som Hållbarhetsansvarig på Catena den 1 mars. Den nyinrättade tjänsten innebär ett övergripande ansvar för att samordna, utveckla och driva bolagets samlade hållbarhetsarbete.

Tove kommer senast från Total Produce Nordic där hon ansvarat för och utvecklat bolagets hållbarhetsarbete, hon har tidigare arbetat med leverantörsgodkännande på Everfresh AB som är ett bolag inom Total Produce Nordic. Den nya tjänsten beskrivs bli en strategiskt viktig koncerngemensam funktion för bolaget.

– Rekryteringen av Tove är ett naturligt och viktigt steg i Catenas strävan att långsiktigt ta ansvar både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi har kommit långt med vårt hållbarhetsarbete men med ett förstärkt fokus på frågorna kan vi åstadkomma ännu fler positiva effekter som gynnar både vår omvärld och våra affärer, säger Catenas VD Benny Thögersen.

Miljöanpassad logistikbyggnad åt Boozt

Fastighetsbolaget utvecklar, äger och förvaltar logistikanläggningar runt om i landet och verkar i fem regioner; Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Malmö och Stockholm. 2017 tillträdde en ny vd för bolaget, Benny Thögersen. Det året förvärvade Catena också fem fastigheter av Kilenkryssen och vann Årets logistiketablering för Boozt anläggning i Ängelholm. Fastigheten är miljöanpassad och certifierad Green Building. Genom olika lösningar, bland annat energiträd, har byggnaden en energiuppvärmning som maximalt uppgår till 10 kWh per kvadratmeter och år.

Tove Palm. Foto: Catena

Relaterade artiklar

Leave A Comment