Helgopriset till restaureringen av Göteborgs rådhus

Helgopriset till restaureringen av Göteborgs rådhus

Annons

Caroline Losman och Mikael Nädele, GAJD arkitekter, tilldelas Helgopriset 2018 för restaureringen av Göteborgs rådhus.

Arkitekterna prisas för att bland annat ha hittat en perfekt balans mellan en minutiös restaurering av den storslagna rådhushallen och en mer rättfram och ekonomisk ombyggnad av kontorsdelarna.

Göteborgs rådhus består av två delar, en äldre del med anor från Tessins 1600-tal och en tillbyggnad från 1936, ritad av arkitekt Gunnar Asplund. Efter att tidigare ha inrymt Göteborgs tingsrätt beslutade man 2010 att rådhuset skulle byggas om för Göteborgs kommunstyrelse, kommunens ledning och de politiska partierna. Arkitektuppdraget gick till Caroline Losman och Mikael Nädele, GAJD arkitekter, som juryn för Helgopriset menar har hittat en perfekt balans för att lösa funktion och moderna krav.

“Kunskap är grunden för all byggnadsvård. I alla tusentals delbeslut som krävs i en restaurering krävs samarbete och en tydlig prioritering. Och inte minst förmågan att kunna låta bli att göra för mycket. Allt detta är föredömligt löst i restaureringen av Göteborgs rådhus. Arkitekterna har skickligt genomfört detta projekt och återgett Göteborgs internationellt mest kända byggnad dess storhet och intimitet. Värdig både Tessin och Asplund,” lyder juryns motivering.

Tillbaka till ursprunglig fasad

Den största synliga förändringen är fasadens renovering och nya färgsättning. Efter en grundlig analys av fasadernas färgskikt, parallellt med arkivforskning, valde Losman och Nädele att återgå till det ursprungliga kulörvalet och göra en tolkning av Asplunds originalidé; en mättad gul nyans med något mörkare pilastrar och bjälklagsband medan det äldre rådhuset fick en traditionell gul kulör. Byggnaden är fylld med innovativa tekniska lösningar, invävda och dolda för bästa möjliga bevarande av rumsgestaltningen. Ambitionen med den nya inredningen har varit att skapa nya ändamålsenliga mötes- och konferenslokaler. Det har också varit viktigt att vara tydlig med att möblerna ger nya funktioner och att de formmässigt är tydliga tillägg.

Originalmöbler renoverades

Då Rådhuset är ett byggnadsminne krävde arbetet noggranna förberedelser och stor varsamhet. Befintliga material fick ny glans, utslitna delar byttes ut och rum med höga kulturhistoriska värden och bevarandekrav anpassades med nutidens teknik. I delar som hade en större acceptans för förändringar gjordes nya rumsbildningar och arbetsmiljöer skapades i enlighet med dagens krav. Träkonservatorer och stenkonservatorer var några av de specialister som anlitades och även delar av den lösa inredningen och Asplunds originalmöbler sågs över och renoverades.

Ombyggnaden var klar i början av 2014 och Rådhuset blev då Göteborgs nya stadshus. Helgopriset, som delades i år ut för sjätte gången, har sin bakgrund i arkitekt Helgo Zettervall som bland annat restaurerade domkyrkorna i Lund, Uppsala och Skara. Statens fastighetsverk förvaltar Helgo Zettervalls fond och delar varje år ut ett ekonomiskt bidrag till behövande arkitekter. Utöver detta ska resterande medel enligt fondens stadgar främja svensk byggnadskonst.

Foto: Krister Engström

Annons

Relaterade artiklar