Här testas komposterbara byggmaterial

Här testas komposterbara byggmaterial

I Middelfart i Danmark har arkitektfirman Een til Een slagit upp portarna för att välkomna besökare till vad de kallar ”världens första biologiska hus”.

Huset, som är en del av en ny utställningspark och ett center för kunskap i hållbart byggande, är till största delen biobaserat där återvunna restprodukter från jordbruket som gräs, halm och tång kommer att testas och utvärderas som byggmaterial under två år.

Byggnaden som består av tre sammansatta huskroppar står på skruvpålar för att huset lätt ska kunna monteras ned och återuppföras på annan plats utan att lämna spår efter sig. Foto: Kebony

Husets stomme består av laminerat trä, plattor av pressad halm och isolering med träfiberull. I några delar av byggnaden testas även torkad tång som isolering. Enligt Kebony, som levererat fasadens träpanel, har panelen tagits fram i en miljövänlig process som modifierar barrträd genom uppvärmning av träet med en biobaserad vätska vilket ger det samma egenskaper som tropiskt lövträ.

Foto: Kebony

Avloppsvattnet från huset kommer att renas via en biologisk reningsanläggning i trädgården och solceller på taket ska ge elektricitet som lagras i batterier inne i huset.

Projektet finanserias med hjälp av stöd från det danska Miljöninisteriets fond för ekologiskt byggande och från idé till färdigställande har mer än 40 samarbets­partners och leverantörer varit involverade i processen, bland annat NCC, ABB, Thermocell, Derbigum, och Kebony.

 

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment