Här byggs nya bostäder med fokus på hållbart resande

Här byggs nya bostäder med fokus på hållbart resande

Stadsbyggnadsnämnden i Malmö har gett klartecken för ett nytt byggprojekt som är frikopplat från bilen som transportmedel. Promenadhuset Iggy i Sorgenfri kommer att bestå av radhus i två våningar med mindre lägenheter ovanpå.

Enligt byggherren Hauschild+Siegel Architecture AB, som tidigare utvecklat cykelhuset Ohboy, cyklar var tredje Malmöbo varje dag och 80 procent cyklar, går eller åker kollektivt för att ta sig till vardagsaktiviteter.

Hauschild+Siegel Architecture AB har arbetat vidare med konceptet med bostadshus som är frikopplade från bilen som transportmedel och vill nu utveckla möjligheterna att ta sig runt staden till fots i ett nytt projekt.

Promenadhuset Iggy i Sorgenfri som nu fått klartecken från Stadsbyggnadsnämnden i Malmö byggs med radhus i två våningar och mindre lägenheter ovanpå, totalt 72 hyresrätter. Det centrala läget med arbetsplatser, skola, affärer, buss och tåg inom gångavstånd  ska ge de boende i Iggy goda förutsättningar att leva ett bilfritt liv. Precis som i Ohboy kommer flera mobilitetsåtgärder att införas, som till exempel cykelpool med lådcyklar och elcyklar.

Läget och mobilitetsåtgärderna, och möjligheterna att jämföra två projekt, gör att stadsbyggnadsnämnden beslutat om p-norm 0. Det innebär att enbart en handikapparkering byggs på fastigheten medan besöksparkering sker i ett närbeläget p-hus.

– Vi arbetar för att fler ska kunna välja gång-, cykel- och kollektivtrafik och avser framöver att växla kraven på parkeringsplatser mot att byggprojekten främjar hållbart resande. Det kan exempelvis innebära el- och lådcykelpooler i fastigheten. Nu får vi två jämförbara pilotprojekt på olika platser i staden som ger bra underlag när vi ska utveckla mobiliteten i hela Malmö, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och stadsbyggnadsnämndens ordförande i en kommentar.

Bild: Hauschild+Siegel Architecture AB

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment