Hållbarhetskraven flödar – hur prioriterar du som fastighetsägare? – arkitekten som hållbarhetsstöd i renoveringsprocessen

Hållbarhetskraven flödar – hur prioriterar du som fastighetsägare? – arkitekten som hållbarhetsstöd i renoveringsprocessen

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Renoveringsdagarna 2023 – Hur ska man som fastighetsägare prioritera mellan olika hållbarhetsaspekter? Eller bör alla aspekter beaktas? Gärna flertalet, men var ska hållbarhetsarbetet börja i så fall och hur navigera framåt? Arkitekten kan hjälpa till i synnerhet under tidiga skeden av renoverings- och ombyggnadsprojekt.

I tidig fas kan arkitekten göra en scenarieanalys och presentera flera alternativa scenarier. Ska kontoret fortsatt vara kontor och vilka renoveringsalternativ finns. Eller ska kontoret konverteras för någon annan verksamhet?

Ny tid – andra tankar

En renovering/ombyggnad bör inte handla enbart om att byggnaden ska klara dagens regelverk och standarder. Förenklat kan vi påstå att tidigare rev man ut allt, inför att kontoret skulle få ny hyresgäst, efter kanske bara tre år – högst tio. Nu är det hög tid att lämna detta synsätt.

–Idag måste vi spara in på både material och kostnader, säger Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef hos Tengbom. Det är viktigt att se potentialen för återbruk, både för att spara material, få ett estetiskt resultat och göra den nya interiören trivsam.

Tänk långsiktigt och flexibelt. Kanske med siktet inställt på 30 år eller uppemot 100 år rentav. Bygg om för flexibilitet med planlösningar som går att ändra. Här kan arkitekten bidra inte minst med alternativa lösningar.

Flera hållbarhetsområden

Hållbarhetsaspekter vid bland annat renoveringar och ombyggnader kan delas i tre områden:

• Fysiska. Energieffektivisering och minskad klimatpåverkan i övrigt. Återbruk. Flexibilitet. Fall inte för kortsiktiga trender.

Annons

• Hälsa och välmående. Beakta social värden och trivsel. Säkerställ bra innemiljö.

• Framtid. Bygg för långsiktig kvalitet och resiliens. Vilka nya hållbarhetsutmaningar kan komma? Ta höjd för framtida digitala tillämpningar. Skapa en digital tvilling för byggnaden, då får fastighetsägaren koll på vad och var som olika byggmaterial/produkter byggts in i huset.

–Den digitala tvillingen ska förvaltas parallellt med byggnaden. Med bra rutiner för detta fungerar byggnaden sedan som en bank inför nästa renovering då delar kan återbrukas, avslutar Ivana Kildsgaard.

Hög ambitionsnivå den 31 maj

Sammanfattningsvis kan arkitekten stödja fastighetsägaren inför beslut om målet för renoveringen/ombyggnaden och hur hållbarhetsaspekterna bäst kan beaktas. Certifieringssystemen för byggnader är generellt sett bra på fysiska krav, men sämre på aspekter som är svåra eller omöjliga att mäta i siffror. Här kan arkitekten bidra med att kartlägga och se potentialen exempelvis i husets speciella värden i form av historisk förankring och egen identitet, för att bara nämna några mjuka aspekter.

Hållbarhetsdagen 31 maj är en del av det nya tvådagarseventet Renoveringsdagarna 2023. Eventet anordnas på Bonnier Conference Center i Stockholm 31 maj – 1 juni. Ivana Kildsgaard, Hållbarhetschef på Tengbom medverkar som en av talarna med rubriken “Hållbarhetskraven flödar – hur prioriterar du som fastighetsägare?” – Ambitionerna i projektet är höga. Du är överöst med hållbarhetstrender men har svårt att välja den mest relevanta för ditt projekt. Kanske är du orolig för att något hållbarhetsperspektiv ska tappas bort, det finns ju så många. När du ska uppgradera en fastighet – var börjar du och hur navigerar du i den fortsatta processen?

AV KJELL-ARNE LARSSON

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.