Grönt ljus till vision för hållbar småstad i Bro

Illustration: C.F. Møller Architects

Grönt ljus till vision för hållbar småstad i Bro

ANNONS

Annons

Fortsatt uppdrag för C.F. Møller Architects förslag på framtidens småstad i projektet “Omdaning Bro”, en satsning som ska ta ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen i tätorten Bro i Upplands-Bro kommun.

Bro tår inför en större ombildning med syfte att vända utvecklingen och samtidigt bereda plats för utbyggnad och tillväxt. Inom projektet integreras fysisk planering och sociala aspekter under visionen Bro – en ny modell för framtidens småstad. Det handlar om att gå från en tätort med förortskaraktär till en modern småstad som kännetecknas av gemenskap.

Under hösten 2021 gav Upplands-Bro kommun tre arkitektkontor ett parallellt uppdrag om att visualisera hur området runt Bro skulle kunna se ut 2030. Resultatet blev tre olika visuella tolkningar av Upplands Bros vision av framtidens småstad.

– Vår inspirationsskiss visar en möjlig bild av området runt Bro år 2030 och lyfter fram sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter av en levande småstad. Genom analytiskt arbete med rumslighet, sekvens, variation och mänsklig skala skapas trygga, trevliga samt attraktiva stråk och mötesplatser. Projektet tar stor hänsyn till Bros befintliga identitet och kulturmiljö där människorna är i fokus. Vi är väldigt glada över att ha fått förtroendet och ser fram emot det fortsatta samarbetet med Upplands-Bro kommun, säger Fredrik Cavallin, kontorschef på C.F. Møller Architects i Sverige.

Omdaning Bro består av nyckelfaktorer såsom nya bostäder i och omkring centrala Bro, fler arbetsplatser i centrum, en ny skola och ett utvecklingsprogram för stationsområdet. För att skapa trygga och attraktiva stråk genom Bro där folk kan röra sig och mötas naturligt knyts centrum ihop med stationsområdet, som identifieras som en framtida knutpunkt i småstaden.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.