Göteborgs Stad får miljöstrategipris för avfallshantering

Göteborgs Stad får miljöstrategipris för avfallshantering

Annons

Årets Miljöstrategipris, som delas ut av tidningen Miljö&Utveckling, gick till Kretslopp och vatten på Göteborgs Stad för arbetet med att minska avfallet i staden.

Utmärkelsen går till någon som genom strategi, förankring, tillämpning och engagemang lyckats genomföra ett viktigt hållbarhetsprojekt som gett positiva konkreta och mätbara resultat och denna gång gick det alltså till arbete med minskat avfall i Göteborg. Kretslopp och vatten fick i uppdrag av Göteborgs Stads politiker att arbeta för att förebygga avfall inom staden. För att starta arbetet tog man hjälp av några pilotverksamheter – ett äldreboende och ett kontor. Tillsammans med personalen infördes åtgärder för att minska avfallet och resultatet mättes. Restavfallet på äldreboendet Sekelbo minskade med 10 procent och matavfallet med 23 procent per boende. Genom att införa bestående rutiner har avfallet fortsatt att minska.

– De goda resultaten består också i minskade kostnader, bättre arbetsmiljö, effektivare verksamhet och fördelar för brukarna, berättar Karin Nielsen, ansvarig processledare för att förebygga avfall på förvaltningen Kretslopp och vatten.

Det avfallssnåla äldreboendet införs på samtliga 55 kommunala äldreboenden i Göteborg. Flera kommuner i Göteborgsregionen följer efter och kommuner i andra delar av Sverige ligger i startgroparna. Arbetet med att förebygga avfall innefattar hittills också förskolor, skolor, kök, inköp, upphandling, IT-utrustning och evenemang som Kulturkalaset.

– Jag är stolt och glad över att vårt arbete med att minska avfallet uppmärksammas och får spridning, säger Karin Nielsen.

– Med hjälp av stort engagemang från stadens anställda har vi lyckats göra Göteborg Stad till en föregångare och minska avfallet och därmed klimat- och miljöpåverkan.

Karin Nielsen. Foto: Göteborgs Stad

Annons

Relaterade artiklar