Framtidens elsystem – det krävs för fullt förnybar elproduktion

Framtidens elsystem – det krävs för fullt förnybar elproduktion

Annons
annons

Ett fungerande 100 procent förnybart elsystem till 2040-talet är fullt möjligt, förutsatt att vindkraft och elnäten ges förutsättningar för utbyggnad. Det är en av slutsatserna i Energimyndighetens senaste analys av framtidens elsystem.

Sverige har ett energipolitiskt mål om ett 100 procent förnybart elsystem till 2040. Med anledning av detta har Energimyndigheten tagit fram fem scenarier för hur ett sådant elsystem skulle kunna se ut. Enligt analysen är det möjligt för marknaden att ta oss till ett fungerande 100 procent förnybart elsystem på 2040-talet. Det finns en stor potential för flexibilitet och billig förnybar el i Sverige, men en grundläggande förutsättning för ett fungerande och kostnadseffektivt elsystem är att låta elprissignalerna nå fram.

– Analysen visar på en mycket större variation i elpriser i framtiden vilket kommer att ge ökad lönsamhet för elproduktion, elanvändning och annan flexibilitet som bidrar till ett välfungerande elsystem, säger Martin Johansson, analytiker på Energimyndigheten. Men vi måste se till att elprissignalerna också når fram till rätt aktörer och att marknadsplatser och regelverk är anpassade även för nya aktörer och lösningar.

Det måste också finnas möjlighet att bygga både ny elproduktion och elnät samt frigöra och investera i flexibilitet. Dessutom finns en ökad risk för effektbrist, särskilt vid låg elproduktion från vindkraft, om det blåser dåligt under flera dagar i följd.

Tillvarata synergieffekter

Energimyndigheten har tagit fram ett antal scenarier som fokuserar på drivkrafter som finns i samhället idag och det som har störst sannolikhet att byggas ut på marknadsmässiga grunder är med mest landbaserad vindkraft jämnt spridd över Sverige. Den pågående teknikutvecklingen av vindkraft ger även fördelar för elsystemet med en jämnare produktion och lägre variabilitet. I rapporten konstateras också att både vattenkraften och kraftvärmen behöver värnas.

–Det kommer att hända mycket de närmaste 20–30 åren och vi måste ha de övergripande politiska målen i fokus, säger Martin Johansson. Vi behöver främja förnybar el och flexibilitet på ett generellt plan, och vi måste ta till vara på möjligheten till synergieffekter. Vi vill inte fastna i ett specifikt teknikspår eller föreslå nya produktionsstöd, utan det kan finnas många lösningar på samma utmaning.

 

Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar

Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla sorters påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.