Förslag på ny parkeringspolicy i Malmö

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Malmö Stad har tagit fram ett nytt förslag på parkeringspolicy som skulle innebära att kravet på ett visst antal parkeringsplatser vid nybyggnationer slopas till förmån för mobilitetsåtgärder såsom tillgång till cykel- och bilpool.

Kommunalråden Andreas Schönström (S) och Märta Stenevi (MP) vill ändra den nuvarande parkeringspolicyn som kräver ett visst antal parkeringsplatser vid nybyggnation och istället öppna upp för arbete med olika typer av mobilitetsåtgärder såsom tillgång till cykel- och bilpool.

Byggherrar som löser den här typen av mobilitetsåtgärder skulle kompenseras genom att de behöver lösa färre parkeringsplatser och därmed kunna sänka sina byggkostnader samtidigt som färre bilar och parkeringsplatser skulle ger mer plats till bostäder och skolor, enligt kommunalrådens pressmeddelande. 

– Malmö behöver fler billigare bostäder. Med förslaget skapar vi också attraktiva sätt att ta sig fram på som också gynnar staden som helhet. Med de nya bussexpresslinjerna, elbussar, ännu fler cykelstråk och utökade möjligheter att pendla med tåg inom staden har vi dessutom något attraktivt att erbjuda Malmöborna istället för den egna bilen, säger Andreas Schönström, kommunalråd med ansvar för teknik, miljö och trygghet.

Foto:

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment