“Finns enorm potential att effektivisera med digitalisering”

“Finns enorm potential att effektivisera med digitalisering”

Fastighetsbolaget Vasakronan ökar nu resurserna för teknisk utveckling som bland annat kommer att läggas på utvecklingen av interna likströmsnät och ökad energieffektivisering med hjälp av digitalisering.

Förändringen som träder i kraft den 1 feruari 2018 innebär att bolaget tydliggör ansvarsfördelningen för drift respektive utveckling och även ökar resurserna för teknikutveckling.

En av anledningarna till förändringen är enligt Nicklas Walldan, chef teknik, service & utveckling, att de ser ett behov av att få en tydligare skillnad mellan förvaltning och drift av fastigheterna och hur de ska utvecklas i takt med tiden med hjälp av exempelvis digitalisering och andra tekniska lösningar för energieffektivisering.

En sådan teknisk lösning som Vasakronan arbetar med är interna likströmsnät. I ett pilotprojekt har de kopplat ihop fyra av sina fastigheter i Uppsala i ett 760 volts likströmnät. Tanken är att ett eventuellt överskott av solcellsel ska kunna fördelas mellan fastigheterna efter behov istället för att matas ut på elnätet och därmed hoppas Vasakronan på att inte att behöva köpa lika mycket energi och effekt från elnätet som tidigare.

-Sånt vill vi gärna göra mer av, utnyttja tekniken för att kapa effekttoppar och göra oss lite mindre beroende av elbolagen. Målet är att bli helt självförsörjande eller i alla fall ta tillvara den energin som finns i och runt husen på ett bättre sätt, säger Nicklas Walldan.

Han anser att Vasakronan kommer att ha större möjlighet att odla nyfikenhet för nya lösningar när de nu på ett tydligare sätt börjar skilja  vardagsproblemen i fastigheterna  från den framtida utvecklingen.

-När det gäller att utnyttja möjligheterna med digitalisering ligger Fastighetsbranschen efter. Där ser vi att det finns en enorm potential att kunna använda möjligheterna med digitaliseringen på ett bättre sätt för främst energieffektiviseringar.

Foto: Vasakronan

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment