Fagerhult ansluter sig till initiativet för Science Based Targets

Fagerhult ansluter sig till initiativet för Science Based Targets

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Fortskridande klimatförändringarna och dagens energikris utmanar oss alla att agera annorlunda och behovet av energieffektiva och hållbara belysningslösningar ökar.

Kunskap och tydliga mål behövs för att kunna agera klokt och i rätt riktning. Med denna vetskap tar vi nu tillsammans med våra systerbolag inom Fagerhult Group ett viktigt steg i vår hållbarhetsresa genom att ansluta oss till Science Based Targets.

Med det goda ljuset i fokus har vi förädlat och förtydligat vårt hållbarhetslöfte – för kommande generationers och planetens skull. I enlighet med Fagerhults vision ‘Light for better living’ har vi konkretiserat två övergripande hållbarhetsmål för att guida hela verksamheten mot en ljusare framtid.

Siktar på att bli branschledande

Vi ska vara ledande inom utvecklingen av belysningslösningar som främjar välbefinnande och kreativitet.
Vi åtar oss att uppnå netto-nollutsläpp från hela verksamheten på lång sikt, samt att reducera våra utsläpp i enlighet med Parisavtalets 1,5°C-mål.
Vi vill vara branschledande i arbetet mot en mer hållbar framtid och vi tar nu ett stort steg i rätt riktning. Genom att ansluta oss till Science Based Targets tar vi ansvar för att minimera vår klimatpåverkan och öka vår transparens, säger Niclas Thulin, Sustainibility Manager, Fagerhult.

Vi har gjort grundliga livscykelanalyser för att beräkna våra produkters miljöpåverkan under hela livscykeln, samt gjort en kartläggning av våra utsläpp från vår verksamhet. Med insikter om vår egen miljöpåverkan har vi anslutit oss till initiativet Science Based Targets, SBTi, och kommer att sätta anpassade mål. SBTi är ett världsomspännande initiativ som möjliggör för företag att ha ambitiösa mål för utsläppsreduktion i linje med den senaste klimatforskningen. Nu följer en process där vi ska få både kortsiktiga och långsiktiga mål validerade av SBTi.

Rakt fram i en cirkel

Vårt hållbarhetslöfte inkluderar även långsiktiga mål inom fyra prioriterade åtgärdsområden; Circular solutions, Energy efficiency, Pure materials och Conscious production. Målsättningarna är kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling, och för en ljusare framtid tänker vi långsiktigt, utmanar invanda tankemönster och ser cirkularitet som den enda raka vägen framåt. Efterfrågan på återbrukade armaturer ökar och med ett cirkulärt tänk kan vi idag inom Fagerhults koncept Re:Furbish förnya, återbruka och bygga om existerande belysningslösningar.

Genom att ansluta oss till SBTi och fortsatt arbeta fokuserat mot tydliga mål tar vi oss steg för steg närmare en hållbar framtid – för ett gott ljus genom alla tider.

Sponsrat innehåll från Rockwool
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.