”Energisamordnaren är för viktig för att slarvas bort”

”Energisamordnaren är för viktig för att slarvas bort”

ANNONS

Annons

Energisamordnarens centrala roll för låga driftkostnader och en hög fastighetsvärdering är alldeles för viktig för att tappas bort i kommunikationen mellan olika faser i byggprocessen. Det är dags att lyfta upp Energisamordnaren till en fristående och oberoende nyckelperson, skriver Mats Åström och Stefan Lindsköld från Aktea Energi i en debattartikel.

Det är nu mer än tio år sen som Boverket på allvar började ställa krav på byggnaders energiprestanda, och branschen började fokusera på att bygga lågenergihus. Nu börjar vi se resultaten av byggprojekten som är planerade, projekterade, producerade och driftsatta under denna period. Resultaten är nedslående.

Glapp i byggsystemet

Byggnad på byggnad har en klart högre energianvändning än beräknat. Flera byggnader ligger 10 procent högre än beräknat, många upp till 50 procent högre. Ett exempel finns i Boverkets uppföljning av 17 ambitiösa lågenergihus. 11 klarade inte kraven på lågenergihus, 8 av 17 projekt klarade inte ens BBR-kraven (Lågan, 2014).

I många fall beror det på fel som inte går att åtgärda till en rimlig kostnad, och som därför kommer att påverka byggnadens energiprestanda under hela dess långa liv. Det kan handla om ett sämre inomhusklimat, för dåligt driftnetto, och fastigheter som kräver avsevärt mer underhåll än väntat.

Vi kan konstatera att något i processen är väldigt fel, och vi vet alla redan vad det är. “Det föreligger, enkelt uttryckt, brister på ritbordet, på byggplatsen och i driftcentralen,” konstateras det i Energimyndighetens rapport “Glapp i byggsystemet” (BeBo, 2014).

Energisamordnaren behöver vara med från start

Genom energikraven aktualiserades en ny roll i byggprojekten, kallad Energisamordnare. Den rådande modellen är dock att energisamordningen läggs på en VVS-projektör (och således mest kommer i fokus under projekteringen) eller på huvudentreprenörens installationssamordnare (och således mest kommer i fokus under produktionen). Eller ännu värre, på både och (varpå man helt tappar samordningen).

Den rådande modellen fungerar bevisligen inte. Som så ofta i byggprojekt blir informationshantering och beslutsfattande för upphugget och kortsiktigt. Det är dags för branschen att tänka nytt!

Istället behöver Energisamordnaren vara en lika fristående och oberoende person som slutbesiktningsmannen. En person som helt sitter vid beställarens sida. Personen behöver vara med från första gestaltning, med frågor som energimål, formfaktor, naturlig värme och ljus, systemval, och så vidare. Och sedan följa projektet genom projektering, produktion och besiktningar, till driftsättning, energiuppföljning, injustering och optimering.

Energiberäkning – en central del av byggprocessen

För att konkretisera finns ett stort antal nyckelfrågor där endast en fristående Energisamordnare kan säkerställa projektets kvalitet. Låt oss se på ett par av dessa. För det första cirkulerar det ibland en åsikt att dagens mjukvaror för energiberäkningar är för komplicerade för att användas, än mindre för att regelbundet uppdateras. Detta är helt fel och en effekt av att lekmän försöker hantera dem.

Energiberäkningen är en central del av byggprocessen. Den ska sammanställas av en specialist baserat på kritisk granskning av samtliga projektörers underlag. Den ska också uppdateras löpande under hela projektets gång. Varje betydande ändring och tillägg i byggprojektet ska direkt simuleras i beräkningen och åtgärder vidtas för att inte frångå den överenskomna energianvändningen.

Tydlighet kring energirelaterade krav

En annan nyckelfråga är då entreprenörer vill byta ut anvisade installationer mot “motsvarande”. För att det inte ska förändra byggnadens framtida energiprestanda krävs att Energisamordnaren redan i ett tidigt skede är tydlig om vilka energirelaterade krav som ska vara uppfyllda för att vald installation ska kunna anses vara motsvarande. Risken är annars att produkten som valts inte alls har samma energisparande egenskaper och att energiarbetet havererar.

Det räcker inte med att sätta ett övergripande energimål i avtalet och förutsätta att entreprenören uppnår det. Som beställare behöver man vara hands-on och aktiv i processen.

Gör Energisamordnaren till nyckelperson

Energisamordnarens centrala roll för låga driftkostnader och en hög fastighetsvärdering är alldeles för viktig för att tappas bort i kommunikationen mellan olika faser i byggprocessen. Det är dags att lyfta upp Energisamordnaren till en fristående och oberoende nyckelperson med beställarens mandat att delta i alla delar av processen från första ide till levererad och driftsatt fastighet.

Mats Åström, Energisamordnare, senior energikonsult, Aktea Energi
Stefan Lindsköld, vd, Aktea Energi

Relaterade artiklar

En kommentar

  1. Läsvärt | Fastighetsteknik
    2019-03-02 at 13:56 Svara

    […] Energisamordnaren är för viktig för att slarvas bortEnergisamordnarens centrala roll för låga driftkostnader och en hög fastighetsvärdering är alldeles för viktig för att tappas bort i kommunikationen mellan olika faser i byggprocessen. Det är dags att lyfta upp Energisamordnaren till en fristående och oberoende nyckelperson, skriver Mats Åström och Stefan Lindsköld från Aktea Energi i en debattartikel. […]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.