Energirenovering utan höga hyreshöjningar

Energirenovering utan höga hyreshöjningar

70-talsområdet Linero i Lund har renoverats och energieffektiviserats med målet att bli lika energieffektiva som kraven på nybyggda hus, samtidigt som hyreshöjningen ska hållas på en minimal nivå.

Området har rustats upp och energieffektiviserats som ett av tre bostadsområden inom EU-projektet Cityfied. Förutom Linero ingår även två flerbostadshusområden i Valladolid i Spanien och h Soma i Turkiet. Projektet går ut på att testa, visa upp och sprida lösningar för renovering och energieffektivisering av äldre flerfamiljshus så de klarar samma energikrav som nya bostäder. Totalt  totalt renoveras 2 300 lägenheter.

40 procent minskad energianvändning

I stadsdelen Linero i Lund har 16 trevåningshus energirenoverats samtidigt som ett stambyte gjorts. Bland annat har man isolerat vindarna, bytt fönster, installerat nya fjärrvärmecentraler och förbättrat ventilationen. Även om all mätdata inte är färdigställd ännu beräknas energianvändningen minska med cirka 40 procent vilket skulle göra bostäderna lika energisnåla som nybyggen.

– Det vi har kunnat se hittills från mätningarna är att det går att göra betydande energibesparingar genom en kostnadseffektiv energirenovering. Men det gäller att hålla den på rätt nivå. Det lönar sig att sänka energianvändningen till det som är gjort på Linero, men en mer omfattande insats kostar mer än det sparar, säger Jeanette Green på IVL Svenska Miljöinstitutet som har mätt och analyserat de energibesparingar som gjorts.

Begränsningar av standardhöjande åtgärder

Ett inte helt ovanligt problem som uppstår i samband med upprustningar av miljonprogramshus är höga hyreshöjningar som får till följd att de boende tvingas flytta. I projektet i Linero har renoveringen skett med fokus på att alla hyresgäster ska ha råd att bo kvar efteråt, men också medan den har pågått.

– För att undvika en större hyreshöjning har vi begränsat de standardhöjande åtgärderna, till exempel byter vi inte kök, säger Håkan Nilsson, fastighetschef på LKF.

Hyran har ökat med 11-13 procent, något som främst beror på standardhöjande förbättringar i samband med stambytet. Energirenoveringen i sig höjer inte hyran nämnvärt.

Foto: Kennet Ruona

Annons
Annons

Lämna en kommentar

Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla sorters påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.