Digitalt verktyg hjälper företag att bidra till Agenda 2030

Digitalt verktyg hjälper företag att bidra till Agenda 2030

Ramboll lanserar ett digitalt verktyg för att hjälpa privata företag att få en överblick över hur de påverkar de globala målen för hållbar utveckling och tydliggör förbättringsområden och aktiviteter i förhållande till Agenda 2030.

Verktyget fungerar för olika sektorer, initialt med särskilt fokus på läkemedels- och byggmaterialbranschen.

– Verktyget är gratis att använda, uppmuntrar tvärvetenskapligt tänkande och ger en djupare förståelse för målen, både på strategisk och taktisk nivå. Med verktyget kan ledare och andra användare reflektera över företagets resultat och möjligheterna att utveckla nya, hållbara åtgärder för att driva långsiktig förändring, säger Hans Lindeman, chef för Ramboll Management Consulting i Sverige.

Verktyget är baserat på ett frågeformulär som hjälper användaren att överväga och utvärdera effekter på sin affär och samhället i förhållande till de globala målen. När frågorna är besvarade genereras en rapport som presenterar vilka mål verksamheten stödjer och ger förslag på förbättringsområden.

Relaterade artiklar

Leave A Comment