De satsar på virtual reality i byggprojekten

De satsar på virtual reality i byggprojekten

Halmstad satsar på digitala lösningar i kommunens stadsutveckling och planering av byggprojekt. De har som första svenska kommun investerat i en VR-studio där man bokstavligt talat kan gå omkring i skolor, förskolor och andra byggprojekt redan under byggets projektering.

Det är danska VR-företaget Epiito som har utvecklat och levererat VR-studion till kommunen liksom en rad VR-lösningar.

– Halmstad är först i Kommunsverige med att använda tekniken på det här sättet. På fastighetskontoret såg vi ett behov av att förbättra processen kring kommunens byggprojekt. VR-studion ger oss verktyg till gemensam kommunikation med alla som är inne i den komplicerade byggprocessen. Arkitekter, konsulter, entreprenörer och verksamhetsutövare har möjlighet att uppleva bygget i full skala. Om något i processen inte fungerar är det enkelt att ändra i till exempel en konstruktion eftersom vi i det läget inte ens har tagit det första spadtaget, säger Patrick Kristensson, förvaltningschef på Halmstads kommuns fastighetskontor.

Han menar att virtual reality-tekniken kommer att underlätta förståelsen för den fastighet som ska byggas i kommunen.

– Vi kan på ett helt nytt sätt involvera verksamheten som ska använda byggnaden. Vi får en gemensam bild av hur det kommer att se ut när bygget är klart. Det handlar om att bygga rätt, utnyttja ytorna på bästa sätt och optimera driftskostnaderna för fastigheten.

Planera Tullkamarkajen

Förutom i enskilda byggprojekt finns det ett stort värde av att använda VR-studion också i stadsutveckling och stadsplanering, säger Patrick Kristensson. Det nya området Tullkammarkajen är ett exempel. I området öster om Nissan planerar kommunen en ny stadsdel med 600 nya bostäder med byggstart 2020. Med hjälp av en fullskalig modell av en ny stadsdel, som innehåller alltifrån byggnadshöjder, infrastruktur och grönområden till klimatanpassningsåtgärder och tillgänglighet, går det att skapa en ny förståelse för området och dess karaktär och därigenom involvera invånare, näringsliv, kulturliv och andra intressenter i utvecklingen av staden.

– Kostnaderna för att testa i VR är minimala jämfört med att testa i verkligheten. Vi har investerat i virtual reality för att vi ser helt nya möjligheter med så kallad co-creation, medskapande, där det offentliga, investerare, företag och invånare utifrån gemensamma utgångspunkter skapar framtidens Halmstad, säger Patrick Kristensson.

Patrick Kristensson, förvaltningschef på Halmstads kommuns fastighetskontor (höger), och Jonas N. Salih, vd och grundare av Epiito, i Halmstads VR-studio. Foto: Epiito

Leave A Comment