De inför solceller som standard vid nyproduktion

De inför solceller som standard vid nyproduktion

I all nyproduktion av såväl hyres- som bostadsrätter i flerfamiljshus inför Riksbyggen nu solcellsanläggningar som standard i kommande projekt.

– Som kooperativt företag vill vi på Riksbyggen gå i bräschen för ett långsiktigt och mer hållbart bostadsbyggande. Att utöka andelen förnybar energi är en viktig del i arbetet med att minska klimatbelastningen och därför inför vi solceller som standard i våra bostadsprojekt, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Solcellsanläggningar införs i samtliga projekt där det är tekniskt lämpligt, uppger bolaget.

– Både tekniskt, ekonomiskt och regelverksmässigt är det idag möjligt att på ett ansvarsfullt sätt installera solpaneler på bred front. Regelverken kring lokalproducerad el har förenklats de senaste åren men vi efterlyser fler förändringar, särskilt när det gäller hur skatter tas ut på lokalproducerad el. Det skulle öka det ekonomiska incitamentet ytterligare och fler kan följa vårt exempel, säger Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen.

Solceller på Riksbyggens flerbostadshus Brf Viva i Göteborg.

Sponsrat innehåll från Schneider Electric

Relaterade artiklar

One Comment

  1. Rafael Ospino
    2018-08-16 at 11:28 Svara

    Tyvärr så är det inte ovanligt att många sätter likhetstecken mellan förnybart och hållbart. Så här i valtider skall vi kanske lägga på minnet att det finns starka politiska intressen för att blanda bort korten.
    Faktum är att solceller, till och med den allra bästa tekniken i optimala lägen och med optimal nyttjandegrad fortfarande kommer att ha en fyra á sex gånger så stor klimatpåverkan som den el jag får i mina vägguttag utan att göra något alls annat än betala räkningen. All den “gröna el” som säljs är alltid, ur ett klimatperspektiv, sämre än “standard-el”
    Detta enkla faktum dristade sig den mycket uppskattade och kunnige generaldirektören för Energimyndigheten, Erik Brandsma, att påpeka. Idag är han inte generaldirektör längre…

Leave A Comment