ANNONS

De 10 viktigaste forskningsmålen enligt europeisk skogsindustri

annons
ANNONS

Den europeiska skogsnäringen har enats om de 10 viktigaste forskningsmålen fram till år 2030. Vägar för att nå målen beskrivs i en strategisk forskningsagenda, SIRA 2030, som lanserades under FTP Conference 2019 i Finland.

Agendan är ett viktigt inspel till EU:s kommande stora forskningssatsning Horizon Europe.

– Bioekonomin bidrar starkt till lösningar på många av de stora samhällsutmaningar som Europa står inför. Klimatsmart byggande i trä och fiberbaserade produkter som bidrar till ett fossilfritt samhälle är viktiga lösningar som kan stärkas ytterligare med rätt forskningsfinansiering, säger Johan Elvnert, Managing Director för FTP, Forest-based Sector Technology Platform i Bryssel.

Det kommande forskningsprogrammet Horizon Europe planeras att omsätta cirka 100 miljarder euro mellan åren 2021–2027.

– Skogsnäringens forskningsområden behöver få en tydlig adressering i forskningsprogrammet, säger Johan Elvnert.

Hållbart skogsbruk

Agendan är framtagen av den europeiska skogsindustrin inom ramarna för Forest-based Sector Technology Platform (FTP). Agendans tio mål tar ett tydligt helhetsgrepp för bioekonomins utveckling och dess roll för samhällsutvecklingen för såväl jobb och rekreation som för konsumtion, bostäder och transporter. Den euroepiska forskningsagendan belyser också forskningsbehov kring hållbart skogsbruk, ny teknologisk utveckling för samverkan mellan olika industrier, samt behovet av ökad kunskap för utveckling av cirkulära affärsmodeller.

– Det är en styrka att skogsindustrins möjligheter att utveckla biobaserade lösningar för hela samhället nu synliggörs i en europeisk forskningsagenda. Här tydliggörs forskningsbehov för utveckling av klimatsmarta produkter från hållbart brukade skogar som kan göra skillnad i Europa och i hela världen, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Agendans tio punkter är:

1. Hållbart skogsbruk, diversitet och förmåga att hantera effekter av klimatförändringar

2. Ökad hållbar skogsproduktion

3. Ökat värde från icke skogliga ekosystemtjänster

4. Forskning för ett cirkulärt bioekonomiskt samhälle

5. Effektivt nyttjande av naturresurser

6. Utvecklad produktionsteknik och logistik

7. Meningsfulla och säkra jobb som länkar samman landsbygd och stad

8. Förnybara byggnadsmaterial för hälsosamt boende

9. Nya fiberbaserade produkter och 80 procents lägre koldioxidutsläpp

10. Förnybar energi för samhället

Sponsrat innehåll från KONE
ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.