Costin Pacoste blev Årets Brobyggare

Costin Pacoste blev Årets Brobyggare

Under Brobyggardagen 2018, som var den 28:e upplagan av denna utvecklings- och samverkansdag för bro- och anläggningsbranschen, tog Costin Pacoste, forsknings- och utvecklingschef på ELU Konsult AB samt adjungerad professor på KTH, hem priset som Årets Brobyggare på Svenska Mässan i Göteborg.

Kriterier som ska uppfyllas för att få utmärkelsen handlar till exempel om utveckling av beräkningsmodeller och arbetsmetoder, bättre utnyttjande eller tillämpning av känd teknik eller kända material, nytänkande med hänsyn till miljö och kvalitet, att ha verkat för ökad helhetssyn och samverkan mellan teknikområden samt synliggjort brobyggnadskonsten på ett positivt sätt.

Enligt Costin Pacoste jobbar han mycket på att hitta de gemensamma nämnarna som optimerar brokonstruktioner ur både ekonomiska och miljömässiga aspekter.

– Varje gång man lyckas minska materialåtgången, tvärsnittsarean och betongmängden i en konstruktion är det en vinst ur miljösynpunkt. Det är enkelt och något som alla kan börja göra från och med imorgon, säger han.

Juryns motivering löd:
Med sin yrkesskicklighet och sitt ödmjuka sätt utvecklar och tillämpar årets brobyggare avancerade beräkningar för analys och dimensionering av broar. Det är en person som, som få, har en förmåga att identifiera och lösa mycket avancerade problem på ett praktiskt sätt.
Årets pristagare är en brobyggare mellan branschen och akademin som verkar för att höja kompetensen hos brokonstruktörer. Förmåga att presentera forsknings- och utvecklingsresultat så att de direkt kan tillämpas vid praktisk dimensionering av broar, eller huskonstruktioner, är enastående.
Årets brobyggare är dessutom en utmärkt förebild för studenter och kollegor i branschen, och synliggör brobyggnadskonsten på ett föredömligt sätt.

Foto: iStock

Annons

Leave A Comment