Byggnadspris för biobränsleanläggningen Flisan af Varberg

Byggnadspris för biobränsleanläggningen Flisan af Varberg

ANNONS

Annons

Varberg Energi har tagit emot Varberg kommuns byggnadspris för sitt fliseldade värmeverk Flisan af Varberg.

Byggnadspriset är instiftat för att belöna “värdefulla insatser inom området för byggnadsutformning i dess vida bemärkelse”. Biobränsleanläggningen består av ett värmeverk för flis och en ackumulatortank för värmelagring. Värmeverket är även utrustat med en solcellsanläggning på ca 450 m2 för elkraftproduktion. Anläggningen driftsattes i årsskiftet 2012/2013 och solcellerna började producera el i augusti 2013. Flisan af Varberg är ritat av Liljewall arkitekter och har utformats som ett skepp. Designen knyter an till kust och hav för att harmonisera, smälta in i och förbättra närmiljön samt att visa omtanke om det förnybara och ansvaret om ett framtida hållbart samhälle.

För att kunna bli aktuell för priset krävs det att den nominerade byggnaden lever upp till tre av sju uppställda kriterier. Varberg Energi kvalade in på punkterna kretsloppstänkande, energieffektivitet och arkitektur.

Juryns motivering för Byggnadspriset 2015 lyder: ”Med hjälp av fasadens form och de horisontella stiliserade vågrörelserna har byggnaden givits en unik arkitektur i ett industriellt område med få stadsbyggnadsmässiga kvaliteter. Under dygnets mörka timmar har man med integrerad ledbelysning skapat en god arkitektonisk helhetsgestalt. Byggnaden framstår som ett inspirerande exempel för omgivande verksamhetsområde och pekar mot framtida utveckling av områdets karaktär.”

I juryns motivering tas även upp att biobränsleanläggningen bidrar till att Varberg Energis fjärrvärmesystem till största delen är fossilfritt och att byggnaden visar på god tillgänglighet och framhåller kretsloppstänkande i nyttjande av flis och solceller.

Foto: Liljewall arkitekter

ANNONS

Annons

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.