Byggmaterialkoncern blir klimatneutral distributör

Byggmaterialkoncern blir klimatneutral distributör

ANNONS

Annons

Koncernen har satt upp ett långsiktigt mål om att uppnå koldioxidneutralitet senast 2050 och ansluter sig till initiativet Science Based Targets. STARK Group anpassar sin verksamhet till Parisavtalet mål om att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C över förindustriell nivå.

– Att engagera sig i initiativet Science Based Targets är ett naturligt steg på vår hållbarhetsresa. Vi inser vikten av att vidta beslutsamma åtgärder för att ta itu med klimatförändringarna. Företag behöver en tydlig plan för att ta itu med övergången och uppnå klimatneutralitet, här och nu. STARK Group visar vägen i vår bransch genom att vidta åtgärder för att avsevärt minska utsläppen, säger Søren P. Olesen, vd för STARK Group.

Åtgärderna för att uppnå klimatneutralitet kommer att inriktas på energieffektivitet och en övergång till förnybar energi i filialnätet. Inom logistiken kommer arbetet att fokusera på effektiv bygglogistik och fossilfria transporter genom omställning till bränslen som förnybart biodiesel (HVO100) och eldistribution. Koncernen uppger även att det kommer att läggas fokus på att tänka om, resursminimera och återvinna ytterligare att minska koldioxidpåverkan. Stark-koncernen skriver också att de ska förstärka vägledningen för kunder och utbildningen samt fördjupa sitt samarbete med leverantörer för att tillhandahålla hållbara, energieffektiva och miljömärkta produkter.

– Genom att engagera oss i FN:s Global Compacts affärsambition för 1,5 °C ansluter vi oss till ledande företag för att vidta åtgärder för att begränsa den globala temperaturökningen enligt vad vetenskapen säger är nödvändigt. Bygg- och anläggningssektorn har stor koldioxidpåverkan och det är viktigt att alla parter längs värdekedjan vidtar konkreta åtgärder för att minska denna påverkan, säger Louise Askær-Hune, hållbarhetschef, STARK Group.

STARK Group är distributör av byggmaterial med verksamhet i Danmark, Grönland, Norge, Sverige, Finland och Tyskland. I koncernen ingår bland annat Beijer Byggmaterial.

– Genom Sience Based Targets så accelererar vi upp vårt klimatarbete och det känns riktigt bra. Det är viktigt att vi minskar vår direkta påverkan, men det allra viktigaste är att vi genom detta arbete också kommer ha fokus på att hjälpa vår kund att minska sin klimatpåverkan och här kan möjligheterna och effekterna bli väldigt stora, säger Alexandra Rosenqvist, miljö- och hållbarhetschef Beijer Byggmaterial AB.

ANNONS

Annons

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.