Byggmaterialhandlarnas kommentarer kring Regeringens budgetproposition för 2023

Byggmaterialhandlarnas kommentarer kring Regeringens budgetproposition för 2023

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Sverige har fått en ny regering och den 8 nov presenterades den första budgeten. Byggmaterialhandlarnas vd Monica Björk välkomnar satsningen på energieffektivisering av flerbostadshus, men saknar åtgärder för att ökad rörlighet på bostadsmarknaden och ökat bostadsbyggande.

Andreas Carlson (KD) som ny bostadsminister presenterade tidigare i veckan regeringens planer för bygg- och bostadssektorn i Sverige. Huvudnyheterna är en avtrappning av investeringsstödet för nyproduktion av hyresrätter. Man återinför också stödet för energieffektivisering för flerbostadshus. Här satsar man 350 miljoner kronor år 2023 och 840 miljoner för 2024.

Förslag på grönt- ROT-avdrag

Regeringen har av förklarliga skäl inte hunnit genomföra några större reformer i sin första budget, efter tillträdandet, säger Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna. Det är bra att man satsar på energieffektivisering av flerbostadshus, som minskar bostädernas energiförbrukning. Som ett komplement till detta stöd och för att gynna fler ägda boendeformer föreslår vi införande av ett grönt- ROT-avdrag. Det skulle öka på omställningen till en mer hållbar byggsektor och stimulera ytterligare energieffektivisering för merparten av de ägda bostäderna. I vårt förslag skulle detta även vara en satsning för ökad cirkularitet av byggmaterial och hållbara produkter vid renovering och tillbyggnad.

Nya förslag för att öka rörligheten på bostadsmarknaden

Regeringen prioriterar också frågan kring ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Dock utan att komma med så många konkreta förslag. Ett sätt att stimulera ökad rörlighet är att titta på att införa en differentierad reavinstbeskattning, med en trappmodell, som gör att reavinsten blir lägre om du har bott i din bostad i minst 3 år. Ett annat sätt att bidra till ökad rörlighet är att underlätta finansiering av ägt boende som i tex Finland där staten bistår unga i köpet av deras första bostad genom att de får låna upp till 95 % av köpeskillingen.

Det är viktigt att vi håller efterfrågan uppe inom byggsektorn när lågkonjunkturen nu står inför dörren. Fokus på en hög takt i bostadsproduktionen främst för att möta efterfrågan av nya bostäder men också för att undvika en kraschlandning inom byggsektorn, avslutar Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna.

Sponsrat innehåll från Bauroc
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.