Bra Miljöval skärper kraven på elenergi

Bra Miljöval skärper kraven på elenergi

ANNONS

Annons

Den 1 oktober kom nya, skärpta miljökrav på elenergi från miljömärkningen Bra Miljöval. Det ställs nu tuffare krav på att miljöanpassa all förnybar energiproduktion – vind, sol, vatten och biokraft.

Bakgrunden till de nya kraven är elproduktionens påverkan på den biologiska mångfalden och det ökade klimatavtrycket.

– Vi kan inte nöja oss med att minska klimatavtrycket. Vi måste även miljöanpassa all den förnybara elproduktionen för att värna om biologisk mångfald. Det finns bland annat stora problem inom skogsbruk och i strömmande vatten. Vid produktion av el baserad på bioenergi riskerar naturvärden att försvinna på grund av ohållbart skogsbruk. Inom vattenkraften är det nödvändigt att få bort onaturlig vattenreglering och vandringshinder för att inte förstöra livsmiljöer för djur och växter, säger Jesper Peterson, enhetschef Bra Miljöval Energi.

Miljömärkningen skärper även kraven på elproduktionen för vind och sol.

–  För att solpaneler inte ska stå på känsliga naturområden har stoppområden upprättats. Inom vindkraften har tidigare stoppområden uppdaterats. Det har dessutom tillkommit krav att vindkraftsparker ska förses med mjukvara för att till exempel skydda fladdermöss som annars riskerar att skadas, säger Jesper Peterson.

De nya miljökraven för el märkt Bra Miljöval ersätter kraven som gällde från 2009 och de drygt 60 energibolag som säljer miljömäkt el får ansöka om ny licens.

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.