ANNONS
Boverket beviljar 135 miljoner kronor i stöd till grönare städer

Boverket beviljar 135 miljoner kronor i stöd till grönare städer

annons
ANNONS

Myndigheten har bland annat beviljat bidrag för utveckling av befintlig stadsgrönska och för nyanläggning av stadsgrönska, med syfte att främja ekosystemtjänster som rekreation, dagvattenhantering och biologisk mångfald.

Många av de beviljade åtgärderna fokuserar på att ge människor nya och bättre möjligheter att uppleva och ta del av grönska, en viktig ekosystemtjänst i urbana miljöer. Andra ekosystemtjänster som många kommuner vill skapa eller förbättra är bland annat att reglera mikroklimatet genom trädplantering. Stadsträd ger svalare temperaturer under värmeböljor genom att ge skugga och avdunsta flera hundra liter vatten per dygn. Det anläggs också buskage, bryn och buskar som utgör livsmiljöer för många insekter och småfåglar.

– En utmaning i miljöer med mycket hårdgjorda ytor är dagvattenhanteringen. Därför ingår exempelvis åtgärder som att anlägga dagvattendammar, diken och nedsänkta ytor för skyfallshantering i många ansökningar, säger utredare Sarah Damberg på Boverket.

Boverket har prioriterat de ansökningar som bedömts ha bäst förutsättningar att uppfylla syftet med bidraget vilket är att främja ekosystemtjänster och utveckla områden till gröna och hälsosamma platser samt bidra till att nå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. De kommuner som fått bidrag har också bedömts ha goda förutsättningar för ett strategiskt och långsiktigt arbete med stadsgrönska och ekosystemtjänster.

Sollentuna får stöd för utveckling av Blågröna stråket

50 projekt får tillsammans dela på strax över 135 miljoner kronor. Spridningen är stor, både geografiskt och storleksmässigt. Ett av projekten som Boverket ger bidrag till är en anläggning i Väsjön. Sollentuna kommun beviljas ett bidrag på 5,4 miljoner kronor för att utveckla det så kallade Blågröna stråket i det framväxande bostadsområdet. Stråket skapar en naturlig förbindelse mellan naturreservaten Törnskogen i norr och Rösjöskogen i söder. Projektet ska till att börja med utveckla den norra delen av stråket. Det övergripande syftet är att bidra till ökad biologisk mångfald, rening av dagvatten, luftrening samt till att göra naturen och friluftsområdena mer tillgängliga för människorna. Bidraget från Boverket kommer att användas för att bygga broar och dammar längs med Snuggabäcken som förbinder sjöarna Snuggan och Väsjön, plantera nya träd och anlägga gångvägar.

 

Det nya bostadsområdet Väsjön i Sollentuna. Illustration: Sollentuna kommun

Sponsrat innehåll från KONE
ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons

En kommentar

 1. AnnSofie Saville
  2019-04-15 at 10:07 Svara

  När man anlägger en park vet man att många av oss vill ut och “fika”. Att grilla har också blivit mer och mer populärt i Sverige. Nu när engångsgrillens tid snart är förbi skall vi ha ett bra alternativ.
  DAChristie i Australien har redan på 1970 talet börjat att utveckla ett alternativ till grillning. Elgrillen från DAChristie har nu kommit till Skandinavien och blivit populär på bostadsområden och i parker. Att bygga upp miljövänliga, brandsäkra grillplatser ökar tryggheten och gemenskapen i ett område. Denna tyg av grillning kommer att bli det enda sättet att grilla på offentliga platser i framtiden.

  Jag berättar mer än gärna mera om deras produkt. Se på Linkedin under Christies bbq där får man massa trevliga ideer.

  mvh AnnSofie Saville
  0708-593133

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.