ANNONS
Belysning och aktiviteter ökar upplevd trygghet på offentliga platser

Belysning och aktiviteter ökar upplevd trygghet på offentliga platser

annons
ANNONS

Belysning leder generellt till ökad upplevd trygghet liksom fler aktiviteter, så som grillplats, utegym och lekplats, som leder till att nya grupper börjar besöka platsen vilket leder till ökad upplevd trygghet. Det visar en ny rapport om effekter av olika trygghetsskapande åtgärder.

ArkDes Think Tank, som är en del av museet ArkDes och en kreativ nod för forskning, samverkan och strategiskt analysarbete inom arkitektur och design, har låtit konsultföretaget Spacescape ta fram en rapport där man fått i uppdrag att undersöka vilka effekter olika trygghetsskapande åtgärder har genererat. Fyra platser, där olika typer av åtgärder med ett uttalat trygghetsfokus har genomförts, valdes ut: Tjejtrappan i Helsingborg, Furutorpsplatsen i Helsingborg, Woodhils tunnlar i Huddinge samt Noorskens tunnel i Fisksätra. Resultatet visar bland annat på att omsorg om en plats gör skillnad i känslan av upplevd trygghet. Några av resultaten i rapporten är också att belysning leder generellt till ökad upplevd trygghet. Färgsättning leder till en ökad positiv känsla för platsen och fler aktiviteter, så som grillplats, utegym och lekplats leder till att nya grupper börjar besöka platsen vilket leder till ökad upplevd trygghet.

Viktigt med helhetsinsats

Rapporten pekar också på vikten av att arbeta med hela platsen eller hela stråket och inte enbart göra mindre punktinsatser. Trots att en tunnel blir tryggare väljer människor en annan väg om andra delar av sträckan känns mörka och obehagliga. Även om enstaka fysiska åtgärder bevisligen kan påverka upplevelsen av en plats, har trygghet sällan bara med den specifika platsens utformning att göra, konstateras det i rapporten. Ett exempel är Woodhills tunnlar där det riktades kritik mot att åtgärderna bara fokuserat på tunnelns utformning och att inget helhetsgrepp hade tagits för att hantera läget och den öde gångstigen. Läget kan påverkas genom stadsutvecklingsprojekt, exempelvis genom nya överblickbara kopplingar mellan platser, ökad täthet som leder till ökad närvaro av människor och ny bebyggelse som vänder sig mot platsen och på så vis ökar den informella övervakningen.

– Vi arbetar med att ta fram ny kunskap kring arkitektur och designfrågor och den här rapporten är ett viktigt verktyg för att förstå och följa upp de insatser som görs och vad de får för effekt, säger Linda Kummel, chef för ArkDes Think Tank.

Foto: Spacescape

ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.