• Thursday , 30 May 2024


EPD – Environmental Product Declaration

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Bauroc är den första tillverkaren av byggblock i Baltikum vars produkter beviljats miljödeklarationer  (EPD – Environmental Product Declaration).

Syftet med miljödeklarationer för byggmaterial är att ge en konkret, kvantitativ klassificering av materialens miljöpåverkan, dvs  CO₂-avtryck, under byggmaterialens hela livscykel, från produktion till återvinning och bortskaffande. De miljöeffektindikatorer som beräknas för byggmaterial och som redovisas i EPD certifikaten är nödvändiga för LCA bedömningar (Life Cycle Assessment) av byggnader som uppfyller kraven för grön certifiering (BREEAM, LEED, DGNB osv.).

Miljöpåverkan av Baurocs produkters uttrycks i enhet kg CO₂ ekvivalenter per produkts kubikmeter (kg CO₂e/m³). Beräkningarna utfördes med hjälp av LCA analysmetoden i enlighet med den internationella standarden EN 15804: 2012 + A2: 2019, ISO 14025 / ISO 21930. Bedömningen av miljöpåverkan utfördes av LCA-experten Anni Oviir och resultaten har verifierats av oberoende experter.

Bedömningen av miljöpåverkan bekräftade vår övertygelse om att miljövänlighet och ett lågt CO₂-avtryck är en styrka hos lättbetong som ett unikt byggnadsmaterial. Den låga miljöpåverkan beror på att de viktigaste råvarorna kommer från fabrikens omedelbara närhet och på produkternas låga vikt och därmed den låga kostnaden för de utvunna råvarorna jämfört med andra, mycket tätare byggblock.

Miljödeklarationer beviljats till Baurocs block och armerade produkter (balkar, paneler) är publicerade på den verifierade EPD registrerarens The Building Information Foundation RTS sr. weppblats https://cer.rts.fi/en/rts-epd/. Kopior kan också laddas ner från Baurocs webbplats https://bauroc.se/lattbetong-produkter/certifikat/

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Bauroc