ANNONS
Återvunnen järnvägsmakadam blev ny asfalt

Återvunnen järnvägsmakadam blev ny asfalt

annons
ANNONS

När Peab Asfalt skulle genomföra ett projekt i Lunds kommun användes återvunnen järnvägsmakadam som råvara i tillverkningen. Resultatet blev en beläggning med 93,4 procent återvinning.

Asfalt består av omkring 95 procent sten och 5 procent bindemedel. Stenmaterialet måste vara av mycket hög kvalitet. Ett alternativ till att utvinna materialet i bergtäkter kan vara att använda restprodukter från tunnelsprängningar och andra anläggningsarbeten. För ett projekt i Lund tillverkade Peab Asfalt en massa där allt ingående stenmaterial utgjordes av återvunnen makadam från ombyggnad av en järnväg. Stenmaterialet levererades av Swerock, systerbolag och materialleverantör. De hade tagit emot det som förorenat avfall vid företagets återvinningsanläggning i Malmö. Normalt hade det deponerats eller använts som fyllnadsmaterial, men tack vare att stenens höll hög kvalitet kunde den istället användas som råvara för asfalttillverkning.

Noggrann behandling

Järnvägsmakadam är förorenad efter att banvallen har besprutats för att hållas fri från vegetation. Vid uppgrävning blandas den också med sand, grus och jord, och det följer med kvistar, plast och geotextil. Efter behandling i våtsikt, där förorenade partiklar och vätskor avskildes i flera behandlingssteg, visade laboratorieanalyser att stenen var helt ren och kunde klassas som ofarlig för människa och miljö. Den krossades därefter till rätt storlek, kvalitetstestades och levererades till asfaltverket där asfaltmassan blandades enligt projektets recept.

Genom att använda makadamen kunde Peab Asfalt till sist få fram en beläggning med 93,4 procent återvinning.

– Vi vill hitta den bästa lösningen för varje projekt, utifrån krav på funktion, miljö och ekonomi, men också utifrån vilka råmaterial som finns att tillgå – jungfruliga och sekundära. Järnvägsmakadam blir kanske inte det nya normala, men projektet visar vad som är möjligt när vi tänker cirkulärt. Ett material som en gång har producerats för att hålla extremt hög kvalitet har återanvänts i en applikation där värdet bevaras, säger Karin Bergkvist, hållbarhetsstrateg på Peab Asfalt och Swerock.

ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.