Återbruk av material  i Valla

Återbruk av material i Valla

ANNONS

Annons

Det nya studenthuset på Campus Valla tar in landskapet och återbruk av material från det gamla studenthuset är en viktigt del av hållbarhets

Miljö- och hållbarhetsarbetet vid Linköpings Universitet är bland det högst rankade i världen, och det kommer att avspeglas i hela studenthuset. Återbruk av material från det gamla studenthuset Origo är till exempel en viktig del av hållbarhetsarbetet.

Studenthuset kommer också att utrustas med system för behovsanpassad värme och kyla, samt energieffektiv ventilation som tagits fram av forskare vid Linköpings universitet. Universitetet har också utvecklat solskydd av printade solceller som ger lägre kylbehov. Taket utformas för maximal solelsproduktion och byggnadens dagvattenhantering är synlig.

Byggnaden utnyttjar även dagsljuset, vilket minskar behovet av belysning. Digital teknik kan komma att utvecklas med konstnärer och informationsspecialister för att till exempel visualisera elanvändning. Studenthuset certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. White arkitekter försöker skapa ett öppet och välkomnande studenthus som synliggör alla aspekter av hållbarhet, både i byggnaden och runtomkring. Campus Valla är med sitt läge utanför staden ett utpräglat campusuniversitet, men det saknas idag platser, byggnader och interiöra rum med tydlig identitet. Kulturmiljön vid Valla gård och Vallaskogens skogsbryn är attraktiva inslag i omgivningen.

Det nya studenthuset placeras mitt på Corson och blir en ny sammanlänkande, social nod som drar nytta av det unika landskapet. Gångstråket utvidgas till två torgytor med plats för uteservering och en vattenspegel, och en ny cykelentré etableras.

Från Studenthuset skapas också en övergång till slättlandskapet där stora trädplanteringar knyter an till vegetationen utanför. Byggherre är Akademiska Hus region öst och beräknas huset vara helt färdigställt 2018.

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.