Åsa Romson får nytt jobb inom hållbar stadsutveckling

Åsa Romson får nytt jobb inom hållbar stadsutveckling

Före detta klimat- och miljöministern och språkröret för Miljöpartiet, Åsa Romson har rekryterats till  IVL Svenska Miljöinstitutet där hon kommer att arbeta med att hjälpa städer med klimatutmaningar.

 Åsa Romson lämnade politiken i somras. Hon var fram till 2016 Sveriges klimat- och miljöminister och i många år språkrör för Miljöpartiet. Hon har därefter varit EU-nämndens ordförande och har ett pågående regeringsuppdrag att leda en översyn av svensk miljöövervakning.

På IVL kommer Åsa Romson som är expert inom miljörätt och miljöpolitik att utveckla nya forsknings- och uppdragsprojekt framförallt med fokus på städernas utmaningar och åtaganden i nationellt och internationellt miljöarbete.

– Vi ser ett fortsatt stort behov av den kompetens vi har inom hållbar stadsutveckling och ser fram emot att stärka våra resurser på området ytterligare. Åsas kompetens inom både forskning och praktisk kommunpolitik kommer väl till pass, hon kommer att få en central roll på IVL med att utveckla vårt miljöarbete kopplat till hållbara städer och kommuner, säger Anna Jarnehammar, chef för affärsutveckling på IVL, i ett pressmeddelande.
Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment