Anslag till forskning om energigemenskaper och hållbara migrantbostäder

Anslag till forskning om energigemenskaper och hållbara migrantbostäder

ANNONS

Annons

Forskningsprojekt om energigemenskaper respektive planering för en hållbar bostad för migranter har beviljats forskningsanslag i Formas utlysning Samhällsplanering för omställning.

Tre forskare vid Uppsala universitet deltar i projektet ”Uppehållstillstånd utan hållbar bostad – Planering för en hållbar bostad för migranter med flyktingbakgrund i tider av föränderlig migrationspolitik”.

– Vi tror att det här projektet är viktigt utifrån ett planeringsperspektiv, då bostaden har en central roll i integrationsprocessen för migranter. Även om tillhandahållandet av en hållbar bostadssituation är avgörande för en omvandling till inkluderande och motståndskraftiga samhällen, har sådana bostadsförhållanden i allmänhet blivit mindre tillgängliga i Sverige, säger Emma Holmqvist, forskare i kulturgeografi.

Projektet har en tvärvetenskaplig ansats och innefattar forskare inom ekonomisk-historia, statsvetenskap och kulturgeografi och kommer att bedrivas på Institutet för migration, etnicitet och samhälle på Linköpings universitet mellan 2021-2025.

– Under projektet kommer vi att samla in ett nytt empiriskt material, både i form av enkäter och djupintervjuer, som kommer att belysa flyktingar situation på bostadsmarknaden, säger Kristoffer Jutvik, forskare i statskunskap, Uppsala universitet.

Energigemenskaper

Ett annat projekt som beviljats stöd genom Formas utlysning inriktar sig på energigemenskaper. I projektet ”Hållbar eller segregerad? Energigemenskaper för en bred hållbar energiomställning” kommer forskare inom sociologi och statskunskap tillsammans med energiforskare på Ångströmlaboratoriet att studera förutsättningarna för så kallade energigemenskaper, som kan beskrivas som en ny policyidé för ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar energiproduktion.

– Omställningen till en klimatneutral stad och ett klimatneutralt samhälle kräver nya energilösningar som når alla, oavsett socioekonomisk status, typ av boende eller var i landet man bor. Genom samarbetet kommer vi att undersöka de tekniska, sociala och organisatoriska förutsättningarna i planeringen och organiseringen av energigemenskaper mellan olika typer av aktörer och fastigheter i olika typer av lokala sammanhang, säger Nils Hertting, prefekt vid IBF och docent i statskunskap.

 

Sponsrat innehåll från Soltech

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.