125 miljoner till forskningsprojekt om hållbar samhällsbyggnad

125 miljoner till forskningsprojekt om hållbar samhällsbyggnad

Formas forskarråd har, inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande, beslutat att finansiera 24 ansökningar om forskningsmedel med totalt 125 miljoner kronor.

Syftet med forskningsprogrammet är att få fram kunskap och möjliga lösningar för ett säkert, tryggt, hållbart och inkluderande samhälle. De forskare som får dela på pengarna arbetar på Chalmers, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Karolinska institutet, KTH, Linköpings universitet, Luleå tekniska högskola, Lunds universitet, RISE, SLU samt Umeå universitet.

Utökade budgeten

De forskningsprojekt som Formas efterlyste i denna delutlysning ska fokusera på medborgarna och aktörerna i det hållbara samhällsbyggandet, och kombinera minst två vetenskapliga områden eller discipliner. 104 ansökningar kom in och 17 beviljas att dela på 115 miljoner kronor fördelat på åren 2018–2020. Ursprungligen var budgeten 85 miljoner, men tack vare det stora antalet ansökningar och utrymme i budgeten valde Formas forskarråd att utöka budgeten till 115 miljoner kronor.

Forskningsprojekten får finansiering i tre år och handlar bland annat om hälsosam omgivning och tillgång till naturmiljöer, avfallsbehandling i cirkulär ekonomi, deltagardriven planering av enskilda avlopp och segregeringseffekter av marknads- och icke-marknadsbaserade mekanismer för bostadsfördelning.

Biobaserade byggnadsstommar

Vad vet vi idag och vad behöver vi ta reda på för att skapa hållbara samhällen? Det var utgångspunkten för delutlysningen om synteser, dvs sammanställningar som identifierar etablerad kunskap och kunskapsluckor. 23 ansökningar kom in och 7 ansökningar beviljades inom angelägna områden som omfattar såväl hållbart energibeteende och vattenförsörjning. Projekten får dela på 9,7 miljoner kronor. De ettåriga syntesprojekten kommer bland annat undersöka forskning om digitala beteendeinterventioner för hållbart energibeteende, hållbar grundvattenbaserad vattenförsörjning i städer och landsbygd, förtätning och trångboddhet, biobaserade byggnadsstommar och översvämningsanalyser.

Relaterade artiklar

Leave A Comment