• tisdag , 25 juni 2024

segregation

Ska Boverket ta över ägarskapet av segregationsbarometern?

Ska Boverket ta över ägarskapet av segregationsbarometern?

I våras fick Boverket och Delegationen mot segregation (vidare Delmos) ett uppdrag av regeringen som var sprunget ut beslutet om att Delmos vid årsskiftet 2022/2023 läggs ner. De två myndigheternas uppdrag var att tillsammans analysera vilka förutsättningar som finns för ...

Läs mer

Hög- och låginkomsttagare bor lika segregerat

Hög- och låginkomsttagare bor lika segregerat

I mitten av årets midsommarvecka presenterade Delmos[1]sin årsrapport om segregationen i Sverige. I denna tar myndigheten sikte på platsens betydelse och gör dels en översyn av boendesegregationens utveckling över tid (1990-2020), dels undersöker de vilken betydelse de olika områdestyperna har ...

Läs mer

Budgetnytt: Åtgärder mot segregation i eget avsnitt!

Budgetnytt: Åtgärder mot segregation i eget avsnitt!

Så blev det den 20:e september och regeringen presenterade budgetpropositionen för 2017. Det är lite som julafton och födelsedag för en statsvetare att gotta ner sig i, och likväl för min samhällsplanerarådra. Förslagen har kritiserats, laborerats med och försvarats liksom ...

Läs mer

Barriärer av begreppsförvirring

Barriärer av begreppsförvirring

I veckan var jag på ett kvällsseminarium där segregationen i Stockholm stod i centrum, särskilt dess utveckling framöver. Odefinierat skulle segregationen diskuteras och föga förvånande kom 90 procent av debatten att handla om bostadsbeståndet, de övriga 10 procenten om infrastruktur, ...

Läs mer

Bostadssocial statlig utredning ett måste

Bostadssocial statlig utredning ett måste

Boverkets generaldirektör Janna Valik beskrev myndighetens funderingar kring huruvida en ny modell för egnahemsbyggen vore en av flera lösningar på bostadskrisen, särskilt i ljuset av flyktingkrisen, i 2015 års sista Agenda som sändes i SVT 20/12. Under det gånga året ...

Läs mer

Forskningens rekommendationer

Forskningens rekommendationer

De senaste veckorna har jag presenterat en serie i fyra delar om boendesegregation och dess effekter framför allt för de som är socio-ekonomiskt svaga. På många sätt är det en mycket komplex bild som målas upp, tidvis också ganska mörk. ...

Läs mer

Boendesegregationen och dess effekter i fyra delar

Boendesegregationen och dess effekter i fyra delar

Del 1. En viktig del av forskningen handlar om hur boendesegregationen påverkar den enskildes prestationer i skola och arbetsliv och hur grannskapseffekterna står sig i förhållande till valfrihet- och friskolereformen, hur koncentrationen av utrikes födda påverkar studieresultaten i dessa områden ...

Läs mer

När vi talar om segregation – vad talar vi då om?

När vi talar om segregation – vad talar vi då om?

När vi talar om segregerade stadsdelar pratar vi ofta om de bostadsområden som har en hög andel socioekonomiskt svaga invånare. Att också områden där en klar majoritet är socioekonomiskt starka är segregerade nämner vi mer sällan. För att vara helt ...

Läs mer
Urbana utmaningar