• tisdag , 25 juni 2024

bostäder

Hög- och låginkomsttagare bor lika segregerat

Hög- och låginkomsttagare bor lika segregerat

I mitten av årets midsommarvecka presenterade Delmos[1]sin årsrapport om segregationen i Sverige. I denna tar myndigheten sikte på platsens betydelse och gör dels en översyn av boendesegregationens utveckling över tid (1990-2020), dels undersöker de vilken betydelse de olika områdestyperna har ...

Läs mer

Barriärer av begreppsförvirring

Barriärer av begreppsförvirring

I veckan var jag på ett kvällsseminarium där segregationen i Stockholm stod i centrum, särskilt dess utveckling framöver. Odefinierat skulle segregationen diskuteras och föga förvånande kom 90 procent av debatten att handla om bostadsbeståndet, de övriga 10 procenten om infrastruktur, ...

Läs mer

Hur gör vi för att stå stadigt när det blåser?

Hur gör vi för att stå stadigt när det blåser?

Bostadsbristen är vad den är, om siffrorna som beskriver dess bredd och djup tvista de lärde. Studenterna tältar varje år i varenda studentstad inför terminsstarter, vittnesmålen om att allt fler, allt längre upp i åldrarna blir kvar hemma pockar på ...

Läs mer

Bostadssocial statlig utredning ett måste

Bostadssocial statlig utredning ett måste

Boverkets generaldirektör Janna Valik beskrev myndighetens funderingar kring huruvida en ny modell för egnahemsbyggen vore en av flera lösningar på bostadskrisen, särskilt i ljuset av flyktingkrisen, i 2015 års sista Agenda som sändes i SVT 20/12. Under det gånga året ...

Läs mer

Plats för fler som bygger mer, SOU 2015:105

Plats för fler som bygger mer, SOU 2015:105

Idag överlämnades slutbetänkandet till bostadsminister Mehmet Kaplan för den utredning som jag tidigare skrivit om, med huvudsekreterare Jonas Hammarlund i spetsen. Jonas intervjuade jag för några veckor sedan med anledningen av att utredningen led mot sitt slut, ni hittar intervjun ...

Läs mer

Forskningens rekommendationer

Forskningens rekommendationer

De senaste veckorna har jag presenterat en serie i fyra delar om boendesegregation och dess effekter framför allt för de som är socio-ekonomiskt svaga. På många sätt är det en mycket komplex bild som målas upp, tidvis också ganska mörk. ...

Läs mer

Boendesegregation och ohälsa i fallet Malmö

Boendesegregation och ohälsa i fallet Malmö

Så åter till min serie om boendesegregationen och dess effekter. Malmö stad gav Kommission för ett socialt hållbart Malmö i uppdrag att bland annat se över hur hälsan i staden påverkades av miljö och omgivning. Ett flertal forskare har därför ...

Läs mer

Bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande

Bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande

– intervju med huvudsekreterare Jonas Hammarlund         Den här veckan gör vi en avstickare från serien om ”Boendesegregation och dess effekter” för en inblick i arbetet med den nästan klara statliga offentliga utredningen Bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande (dir 2014:75). Jag ...

Läs mer

Den boendesegregerade staden och barnen

Den boendesegregerade staden och barnen

Del 2. Redan i den första delen av denna serie skrev jag om den segregerade stadens effekter för barn och ungas utbildningsnivåer. Denna vecka har jag fokuserat än mer på boendesegregationen och dess effekter för barnen. Detta inlägg handlar inte ...

Läs mer
Urbana utmaningar