• måndag , 4 december 2023


Smarta städer med olika syften och fortsatt god arbetsmarknad, men..

Smarta städer med olika syften och fortsatt god arbetsmarknad, men..

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Konferensen är nu till ända och många insikter, trendspaningar och likaså nya frågor får följa med hem.

Under Autodesks gigantiska konferens The Future of making things  i Las Vegas så var det lätt att bli hänförd av den teknologiska utvecklingen och allt som denna för med sig. De möjligheter detta skapar, inte minst när det gäller lösningar på nutidens utmaningar, men också de risker som finns. Försvinner våra jobb? Är teknologin för alla? Och, vilka är riskerna med alla fiffiga teknologiska lösningar som utvecklas och implementeras? Men , om det är något vi vet så är det att framtiden och allt vi gör tills dess behöver komma med budskapet att “göra mer, bättre, med mindre”.

Till att börja med så bör en analys av detta slag utgå från ett konstaterande om att också den teknologiska utvecklingen sker i en kontext. Teknologin utvecklas av någon med viss partiskhet och sammanhang, studeras och används kanske av en annan i en annan kontext och med andra preferenser och kanske skiljer sig också syftet med potentiell tillämpning åt. En världsomspännande utveckling likt denna som sprider sig oerhört snabbt i denna globaliserade värld påverkas av omvärlden likväl som den också i allra högsta grad påverkar omvärlden.

Vi står inför ett nytt utvecklingshopp och likt tidigare så räds många att bland annat jobben försvinner. På konferensen var majoriteten dock rörande överens om att jobben till antal kommer finnas kvar, men andra kompetenser kommer att krävas för att matcha arbetssökande med arbetsmarknadens behov och rädslan för jobben består inom branschen snarare i att politiska företrädare världen över i en allt för långsam takt inser och förstår hastigheten av den teknologiska utvecklingen och därför inte mäktar med att bidra till en omställning av utbildningsplatser i den mån som kommer att krävas för att vi inte ska hamna i ”scarce skills, not scarce jobs”.

Ett utvecklingsspår som det kom att dominera konferensen är, som tidigare nämnt, att alltmer i vår omgivning blir smart. Våra städer ska bli smarta, våra byggarbetsplatser, kläder, transportmedel och mycket annat. Med detta kommer dock också utmaningar.

I artikeln här skriver jag om hur vi kan minimera risker och få hjälp i byggnadsprocesser och förvaltning av byggnader genom den smarta utvecklingen; att det framöver kommer att bli lättare att minimera risker både före, under och efter samhällsbyggnadsprocesser, tänk er exempelvis ett hus som förstår den mark den står på och också kan signalera om husets konstruktion inte är tillräckligt hållfast. Det jag dock inte nämner är riskerna med detta, – exempelvis risken med att vi börjar lita allt för mycket på det teknologiska och fullständigt litar på att allt är frid och fröjd så länge huset inget signalerar. Men tänk om en sensor bara är trasig och därför tyst? Visst byggs det också in kontrollfunktioner för detta, och forskning och – utvecklingsfältet ser även de dessa risker, men ändock kan de vara bra att påminnas om.

Något som också var tydligt var hur vi reportrar från olika delar av världen såg på möjligheterna och syftena med att utveckla smarta städer och att använda teknologiska verktyg för att exempelvis med sensorer och kameror få data kring transporter. På ett seminarium visades en bro upp (för övrigt utskriven med 3D-skrivare av ett holländskt bolag) och hur denna bro sedan övervakades ur hållfasthetsperspektiv med hjälp av sensorer. Ingenjörerna hade räknat ut att bron torde kunna nyttjas si och så många gånger av si och så mycket vikt och sedan byggt in en kontrollfunktion som kunde visa hur bron låg till, – när bör nästa service ske likt den service vi har på bilen vid x antal mil. Fascinerade lyssnade många av oss på denna story, men vid en senare sammankomst samma dag kom jag i ett samtal med en annan deltagare att få insikt i hur hon funderat kring bron, sensorerna och möjligheten att mäta trafiken, nämligen att det kunde vara ett nytt sätt att utan kameror övervaka individer. Ett sätt att bevaka personers rörelsemönster på mer eller mindre detaljerad nivå. Att bevaka transportmönster är också det bevakning, visserligen, – men syftet med mätningarna kan uppenbarligen vara mycket olika. Utan att nämna det land som denna reporter var utsänd ifrån så kunde det för mig inte bli tydligare att den teknologiska utvecklingen just sker i en kontext, och att vi måste vara mycket medvetna om detta.

Och sist, men verkligen inte minst, vilket alla som någonsin varit på en lite större konferens förstår, så är jag dessutom helt hänförd över arrangemanget. Konferensen hölls på två hotell i Las Vegas, visserligen stora hotell, men den här staden kan konferenser! Det var + 10 000 konferensdeltagare och aldrig kö till toaletterna, alla hade fått sin lunch inom 30 minuter och wifi strulade aldrig. Det ni!

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.

Urbana utmaningar