• lördag , 25 maj 2024


”Vi är naturligtvis nyfikna på hur den nya regeringen ser på frågan om boendesegregation”

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Vi har haft ett regeringsskifte som minst av allt gått obemärkt förbi för de flesta. Många frågor har fått en ny inriktning men vad gäller bostads- och fastighetsfrågorna är det de många frågetecknen om inriktning och politisk prioritering som snarare kännetecknar området.

Den förra regeringen tillsatta ett gäng utredningar med fokus på bostads- och fastighetsfrågorna. För att nämna några så har vi exempelvis Fastighetsregisterutredningen (Ju 2022:09), Ordning och reda på hyresbostadsmarknaden (Fi 2022:21), Skärpta kontroller vid fastighetsförvärv (Ju 2022:08) och Uppsägning av hyresgäster som begått brott (Ju 2022:105).

En annan utredning som den förra regeringen tillsatte är Boendesegregationsutredningen (Fi 2022:20) med Erik Pelling som särskild utredare. Pelling som för övrigt är kommunstyrelsens ordförande (s) i Uppsala kommun. Denna utrednings fortsatta arbete är lite extra intressant att följa för bloggen av naturliga själ.

Boendesegregationsutredningen tillsattes den 14 juli 2022 och ska slutredovisa sitt resultat den 22 december 2023. Utredningens arbete syftar till att arbeta fram, och att lyfta fram, förslag på verktyg, arbetsmetoder och aktörer som bedöms vara framgångsrika faktorer och/eller aktörer för att på både lång och kort sikt motverka boendesegregationen.

På vilket sätt boendesegregations drivkrafter definieras tvistas det om mellan de politiska blocken. Vad driver vad, och framför allt? Klass, etnicitet, bristen på stadsmiljöer med blandade upplåtelseformer, migrationen, integrationen, kommunaliseringen av skolan? Ja, listan kan göras lång.

Vid ett maktskifte i Rosenbad som det vi nu fått blir denna utredning med andra ord till och med extra intressant att följa. Hur går arbetet? Kommer det komma tilläggsdirektiv som justerar inriktningen? Kommer utredningen att läggas ner? Kommer den att utökas? Och, hur kommer dess resultat att tas emot av den nya regeringen vid slutredovisning?

Åsa von Sydow är utredningens huvudsekreterare och när jag frågar om hur arbetet fortskrider och vilken nulägesbilden är svarar hon;

– Vi, liksom övriga utredningar, väntar på besked om vi ska arbeta vidare utifrån nuvarande direktiv eller om det blir förändringar. Vi tänker att regeringen nu är upptagen med att ta fram budgetpropositionen men hoppas på någon form av besked innan årsskiftet. Vi är naturligtvis nyfikna på hur regeringen dels ser på frågan om boendesegregation, dels på vårt uppdrag.

Ja, vem är inte nyfiken på hur den nya regeringen ser på frågan om boendesegregationen? Fortsättning lär följa.

 

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.

Urbana utmaningar