Tovatt Architects & Planners och Sweco utformar stadsdel i Täby

Tovatt Architects & Planners och Sweco utformar stadsdel i Täby

ANNONS

Annons

Sweco och Tovatt Architects & Planners vinner upphandlingen av strukturplanen för Täby kommuns nya stadsdel Arninge-Ullna.

Uppdraget innebär ett helhetsgrepp för planeringen av området och det blir ett tätt samarbete med kunden Täby kommun. Strukturplanen ligger som grund för det strategiska och långsiktiga arbetet med utvecklingen av stadsdelen. Målet är att göra området till en attraktiv, urban och grön stadsdel med ett hållbart sätt att leva och resa.

– Strukturplaner i den här storleksordningen har blivit en del av vår specialkompetens, både i Sverige och utomlands. Vi har alltid sett stadsplan och byggnad som en oskiljaktig helhet där både rumsliga och tekniska koncept är tätt sammanflätade. Att få arbeta fram en så stor plan med Swecos hela kompetensregister och i nära samarbete med Täby blir stadsbyggande i ordets sanna bemärkelse, säger Johannes Tovatt, arkitekt och uppdragsledare för projektet från Tovatt Architects & Planners.

I uppdraget ingår bland annat omfattande trafikanalyser, strategier för en dynamisk samexistens mellan boende och storskaliga verksamheter samt att studera ekosystemtjänster, kulturmiljövärden och dagvattenhantering där samtliga delar utförs av kompetenser på Sweco. Tidshorisonten för strukturplanen är 2050.

Täby kommun planerar för minst 3000 bostäder i Arninge-Ullna. Ett helt nytt resecentrum byggs och blir ett trafiknav för pendling i hela nordostregionen. Arninge handelsområde kommer utvecklas med både handel, bostäder och arbetsplatser. Vid Ullnasjöns södra strand föreslås uppförande av en rekreations- och evenemangsanläggning.

Karta: Sweco

ANNONS

Annons

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.