Teknikutvecklingen innebär ökad användning av likström

Teknikutvecklingen innebär ökad användning av likström

Solpaneler, LED-belysning och ny batteriteknik kommer enligt International Electrotechnical Commission (IEC) att öka användningen av lågspänd likström.

I rapporten ”LVDC: electricity for the 21st century” från IEC beskrivs vilka områden som mest berörs av likströmstekniken och hur marknaden kan komma att utvecklas i och med energieffektiviseringar samt omvandling och lagring av förnybar energi. IEC har även identifierat några nödvändiga åtgärder och arbeten som kommer att krävas. Exempelvis behövs nya europeiska säkerhetsstandarder för likströmsapparater tas fram.

Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisationen inom elområdet kommer nu att börja organisera det svenska deltagandet i IEC:s arbete med detta.

Annons

Leave A Comment