ANNONS
Sweco projekterar i ny stadsdel i södra Visby

Sweco projekterar i ny stadsdel i södra Visby

annons
ANNONS

Sweco har fått i uppdrag att agera projekteringskonsulter i stadsdelsprojektet Visborg i södra Visby. Teknikkonsultbolaget kommer att förprojektera och detaljprojektera för bland annat landskap och belysning.

Visionen är att skapa en livfull stadsdel med naturens lugn, för arbete, boende och en aktiv fritid. Region Gotlands prioriterade målområden för hållbarhet inom stadsutvecklingsprojektet är mobilitet, innovativa kretslopp, samspel och identitet. För att uppnå målen och få en fungerande stadsdel behöver utbyggnad av vissa vägar, vatten och avlopp, dagvattendammar samt gång- och cykelstråk projekteras och byggas i ett tidigt skede. Förutom landskap och belysning kommer Sweco förprojektera och detaljprojektera för väg/vatten, dagvatten, vägar och broar.

– Hållbarhetsaspekten är viktig för oss inom Region Gotland och vi vet att Sweco tänker på samma sätt. Vår gemensamma ambition är att skapa förutsättningar för en hållbar och innovativ miljö att bo, leva och verka i. Vi har nu spännande och utmanande agenda att ta tag i tillsammans, säger Susanna Collin markingenjör, Region Gotland.

– Vi gläds verkligen åt att kunna jobba nära Region Gotland i detta spännande utvecklingsprojekt. Vårt fokus ligger på att optimera reduceringen av klimatgasutsläpp i hela processen från design till förvaltning. Med en detaljerad förståelse kan vi hitta det bästa och mest kostnadseffektiva sättet att minska utsläppen, i linje med de globala hållbarhetsmålen, säger Fredrik Wallner, vd för Swecos anläggningsverksamhet.

Arbetsnamnet är Visborgsområdet och är Gotlands hittills största exploateringsprojekt som spänner över flera decennier. Stadsdelsprojektet Visborg sträcker sig fram till år 2040. Fullt utbyggt kommer Visborgsområdet att inrymma ca 3500 bostäder samt verksamheter och servicefunktioner.

ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.