Sweco hjälper Eskilstuna att växa hållbart

Sweco hjälper Eskilstuna att växa hållbart

ANNONS

Annons

Swecos arkitekter har stöttat kommunen med att ta fram en utvecklingsplan för den sydvästra delen av staden. Genom utvecklingsplanen ges möjlighet för en hållbar tillväxt och utrymme att skapa 3000 nya bostäder i Eskilstuna samt flera nya mötesplatser som torg, parker, idrottsplatser och skolor.

Eskilstuna planerar för tillväxt och som del av detta har kommunen tillsammans med Sweco Architects, tidigare Tovatt Architects & Planners som nu ingår i Sweco, tagit fram en utvecklingsplan för de tre närliggande stadsdelarna Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg. Höga krav har lagts på hållbar stadsutveckling. Förutom ekologisk hållbarhet är bland annat mångfald, integration och förtätning viktiga hörnstenar i planeringen.

Cykel och buss prioriteras

I planen finns 3000 nya bostäder och platser för möten som torg och parker. Huvudgatorna planeras som mångfunktionella stadsrum vilket innebär gott om plats för dagvattenhantering och grönska samt prioriterade körfält för buss och cykel.

– Genom att bygga utmed transportleder och på parkeringsplatser kan vi bättre nyttja stadens resurser och koppla samman stadsdelar. Det möjliggör vi bland annat genom att introducera mobilitetshus där man kombinerar parkering med såväl bil- som cykelservice, erbjuder bil- och el- och lådcykelpooler, samutnyttjar ytor och förenklar byten mellan olika färdsätt. Vi formar miljöer som ger högre livskvalitet i vardagen för invånarna, säger Aron Swartz, ansvarig arkitekt på Sweco Architects.

15-minutersstaden

I planeringen finns förutom lägenheter även radhus och villor liksom kontor och plats för verksamheter som exempelvis start-ups. Området ges förutsättning att bli den typ av lokala blandstad som eftersträvas i hållbar stadsutveckling. Förebild är 15-minutersstaden, där miljöer med blandade funktioner står i fokus.

Utvecklingsplanen sträcker sig från 2030 med utblick till 2050.

 

Rendering: Andreas Laessker

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.