Sweco bistår Gävle att skapa Europas mest hållbara stadsdel

Fotomontage: Sweco Architects

Sweco bistår Gävle att skapa Europas mest hållbara stadsdel

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Det gamla industriområdet Näringen i Gävle kan bli Europas mest hållbara stadsdel. 14,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter sparas genom att återbruka material då 6 000 nya bostäder skapas i ett så kallat ”storkvarter”. Området kan bli helt cirkulärt där nästan inget lämnar Näringen, enligt Swecos förslag för att omvandla platsen.

Gävle är utvalt att delta i EU:s Cities Mission, där 100 europeiska städer ska nå klimatneutralitet 2030. Swecos vision om cirkulär ekonomi inom Näringen bygger bland annat på insikter från den egna Urban Insight-rapporten “Building the future through circular data” som släpptes den 24 maj.

– Storkvarter bildas när flera mindre kvarter binds samman av gemensamma ytor så som gröna stråk för odling och rekreation. Gator reserveras för cykling och fordon i lägre hastigheter medan tyngre trafik leds runt området. Ett centralt vattendrag ansluts till dammar som fångar upp överskottsvatten vid extremväder. Området formas för att gynna den grannsamverkan som är motorn i cirkulär ekonomi, säger Charlie Gullström, som är forsknings- och innovationsstrateg på Sweco.

Teknik och samverkan

Smart teknik och data är också nödvändig för cirkulär ekonomi inom stadsdelar, menar Sweco. Genom digitala verktyg som kartlägger och styr energi, flöden och resurser kan samhällsfunktioner kopplas samman i ett kretslopp för återbruk – byggande, boende, matproduktion, sophantering, transporter och andra verksamheter samverkar i symbios.

Gävle har även skrivit på ett klimatkontrakt som manar till handling genom aktörsamverkan. Kontraktet är tecknat inom ramen för det svenska initiativet Viable Cities som är en förlaga till EU-programmet Cities Mission.

– Gävle har goda förutsättningar att etablera sin cirkulära stadsdel, men för att nå klimatmålen krävs mer än ambitioner, visioner och en ritning. Business as usual funkar inte. Nu behövs mod, ledarskap och medborgarengagemang, säger Charlie Gullström.

Digital tvillingteknik

Två av insikterna från Swecos Urban Insight-rapport “Building the future through circular data” har legat till grund för Näringen-visionen. Den ena är att klimat- och kostnadsstyrning i tidiga skeden är fundamentalt för exploatering. Den andra insikten är att flöden och resurser, exempelvis en fastighets energiöverskott, behöver synliggöras (digital tvillingteknik som visualiserar data i en 3D-modell). Det är viktigt för att kunna möjliggöra samarbeten och delningsekonomi, här blir storkvarterets samfällighet en viktig faktor.

Sponsrat innehåll från Swisspearl
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.