Svanenmärkta hyreslägenheter invigda i Trollhättan

Svanenmärkta hyreslägenheter invigda i Trollhättan

AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag har invigt 177 nya hyreslägenheter i kvarteret Mars.

Kvarteret ligger mitt i centrala Trollhättan intill Resecentrum. Drygt två år efter byggstart står Trollhättans första Svanenmärkta kvarter färdigt och senare i veckan kommer de första hyresgästerna att flytta in.

I alla hus finns ett miljörum med fullsortering av sopor och samtliga tak har utrustats med solceller. Energin som utvinns kommer bland annat att användas till fastighetselen i gemensamma utrymmen. Förbrukningen av el och varmvatten i lägenheterna mäts individuellt. Alla hyresgäster som flyttar in på Mars erbjuds också fem års gratis medlemskap i en bilpool.

Kvarteret består av fem huskroppar varav ett högt punkthus på 17 våningar. 28 av lägenheterna är s k Trygghetsboende där hyresgäster över 65 år erbjuds ett bekvämt boende med gemensamhetslokal i bottenplan. I kvarteret finns även nio affärslokaler som kommer att stå inflyttningsklara under kvartal 1 2019.

Relaterade artiklar

Leave A Comment