Stadsutveckling kräver nya verktyg – och de finns

Håvard Haukeland, vd och medgrundare Spacemaker.

Stadsutveckling kräver nya verktyg – och de finns

ANNONS

Annons

En växande majoritet av världens befolkning bor i städer. Stadsutveckling utgör dock en flaskhals när det gäller att använda ny teknik för att skapa hållbara städer. Det är hög tid för sektorn att börja dra nytta av de digitala verktyg som faktiskt existerar, skriver Håvard Haukeland, vd och medgrundare, Spacemaker, i en krönika.

Nya krav på planeringsteamen

De krav som planerare måste ta hänsyn till för att skapa stadsdelar med hög livskvalitet har ökat i både omfattning och komplexitet. Det gäller krav från de boende, men också geografiska och fysiska begränsningar. Faktorer som vind, buller eller dagvatten ökar komplexiteten, liksom alla kriterier för att möta klimatförändringarna.

Anledningarna är uppenbara. Världens befolkning ökar och 90 procent av tillväxten sker i städer. Byggnader står för 40 procent av koldioxidutsläppen och många städer kämpar med luftföroreningar. Vi vet också att vatten blir en knappare resurs i många regioner. Covid-19-pandemin lägger sannolikt ytterligare tryck på stadsplaneringen. Allt detta leder till att stadsplanerare, fastighetsutvecklare, arkitekter och myndigheter behöver vara mer kreativa än någonsin.

En sektor fast i gamla processer

Vad covid-19 visat tydligt är att fakta och data är nyckeln till hur vi ska skydda oss. Ändå är fakta och data något bygg- och fastighetssektorn inte använder på ett effektivt och värdeskapande sätt. Den är den minst digitaliserade industrin i världen, kvar i gamla processer och traditionellt tänkande.

Hittills, främst på grund av bristen på bättre alternativ, har vi inte ifrågasatt det linjära arbetssättet inom stadsutveckling. Det innebär ofta att många parametrar låses tidigt i en process, så att även små förändringar längre fram kräver sådana omarbetningar att processen måste tas om från början. Detta är mycket tids- och kostnadskrävande, och hämmar inte bara kreativiteten utan också möjligheten att finna de mest optimala lösningarna för en stadsmiljö.

Molnbaserad data och AI samordnar stadsplaneringen

Med molnbaserad data och AI har många nya digitala verktyg som kan underlätta helhetssynen nått marknaden. Avancerad modellering och analys kan hjälpa planeringsteam att studera och testa exploateringsområden i detalj och hitta bästa möjliga lösningar. Förstudier och test av designmodeller för ett område kan ske på minuter och timmar istället för veckor och månader. Dessutom går det att analysera och beräkna alla aspekter av ett område samtidigt eller göra ändringar vid en viss tidpunkt, utan att förlora själva sammanhanget.

De nya digitala verktygen innebär snabbare och mer responsiva iterationer, vilket gör stadsplaneringen mer samordnad. Detta gäller allt, från hur man bäst uppfyller syftet med ett område och dess fysiska krav till att uppfylla alla regelverk och bygger med de bästa materialen. Allt inom budget och med full transparens för alla involverade.

En omvälvande förändring är på väg

Det här är en omvälvande förändring, särskilt för planeringsprocesser som sträcker sig över flera år och riskerar att bli väldigt komplexa och kostsamma. Det är därför dags för arkitektur, stadsplanering och byggteknik att ta till sig de nya digitala verktygen.

Design- och byggprocessen är på väg att förändras – nu och för all framtid.

Håvard Haukeland
vd och medgrundare, Spacemaker

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.