Södra investerar i anläggning för målad ytterpanel

Södra investerar i anläggning för målad ytterpanel

Södra satsar på vidareförädlade produkter och investerar i sin andra målningsanläggning för ytterpanel vid sågverket i Kisa.

Det nya måleriet kommer att vara i drift under första kvartalet 2020. Det nya måleriet kommer att hantera såväl grund- som mellanstruken panel.

– Med ny teknik kommer vi erbjuda kulörmålad panel i tolv olika färger och flera profiler. Måleriet kommer att vara certifierat enligt CMP (Certifierad Målad Panel) vilket är en kvalitetssäkring av branschorganisationen Svenskt Trä. Vår första målningsanläggning ligger i Långasjö och att valet nu föll på Kisa beror på det ligger logistiskt rätt med tanke på kunderna i Östergötland och Mälardalen, säger Jörgen Lindquist, affärsområdeschef, Södra Wood.

Södra har haft en årlig tillväxt på 20 procent på förmålade produkter. Efterfrågan är hög hos flera då produkten i sig förenklar byggprocessen.

– Vi ser en marknad i förändring där hantverkare vill ha allt mer vidareförädlade produkter, vilket underlättar och spar tid, säger Jörgen Lindquist. Fabriksmålningen är en kvalitetsgaranti, då den utförs under optimala förhållanden inomhus. Målningen gör också att man blir oberoende av årstid och ytterpanel kan monteras året om, vilket ger en stor flexibilitet i byggprocessen. Den ökade efterfrågan handlar också om en större medvetenhet om långsiktig hållbarhet, men även om att trä tilltalar rent estetiskt

Utvecklat av Svenskt Trä

Certifierad målad panel, CMP, är ett branschgemensamt system för att kvalitetssäkra industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor. Systemet är utvecklat av Svenskt Trä tillsammans med svensk sågverks- och färgindustri och experter inom trä och ytbehandling. Kraven på träråvaran för CMP-godkända panelbrädor omfattar handelssort, fuktkvot, virkesegenskaper, kvistförekomst och deformationer. Det ställs också specifika krav på bearbetningen av de utvändiga panelbrädorna, till exempel klyvningsförfarande, ytbeskaffenhet, fingerskarvning, lagring. Färger och färgsystem i CMP-systemet ska uppfylla krav och definitioner enligt en vedertagen standard som omfattar olika hållbarhetskategorier.

 

Sponsrat innehåll från Schneider Electric

Leave A Comment