Skanska bygger kontor i Jönköpings nya stadsdel

Skanska bygger kontor i Jönköpings nya stadsdel

Skanska investerar i ett egenutvecklat kontorshus vid Skeppsbron i Jönköping. Kontorsbyggnaden är Skanskas första projekt i den nya stadsdelen där det framöver även ska byggas bostäder.

Fastigheten får en total yta om 16 400 kvadratmeter och huset blir mellan fem och nio våningar högt. Hyresgäster blir Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. Utöver kontorslokaler kommer huset att inrymma en cafédel. Byggnadsarbetena påbörjas under oktober i år med målsättningen att ha huset färdigt för inflyttning i början av 2021.  Avsikten är att söka certifiering för denna kontorsbyggnad enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM, uppger Skanska Sveriges distriktschef Olle Strandsäter.

Skeppsbron är det första delområdet efter Munksjöstaden som kommer byggas i Jönköpings nya stadsdel Södra Munksjön, som sträcker sig längs Munksjöns södra strand, från Jordbrovägen i väster till det nuvarande djursjukhuset i Öster. I den första etappen av Skeppsbron planeras det för runt 1000 bostäder. Skanska bygger även bostäder i den framväxande stadsdelen. Invid Södra Munksjön bygger bolaget Svanenmärkta hus med preliminär inflytt 2021.

 

Annons
Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment