Regler om IMD träder i kraft under sommaren

Regler om IMD träder i kraft under sommaren

ANNONS

Annons

Den 1 juli träder regler om individuell mätning och debitering (IMD) i kraft. IMD för uppvärmning gäller flerbostadshus med låg energieffektivitet som har central värmekälla eller fjärrvärme.

Kravet på IMD är en följd av EU:s direktiv om energieffektivisering med syftet att boende ska få reda på vad deras energianvändning kostar. På så vis ska de aktivt kunna spara energi genom att sänka innetemperaturen eller använda mindre tappvarmvatten.

IMD för tappvarmvatten för flerbostadshus krävs vid ombyggnad som omfattar en ny installation eller väsentlig ändring av en befintlig installation. Kravet på IMD gäller för flerbostadshus med en energiprestanda, primärenergital, som överstiger 180 kWh/m2 och år i Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län och 200 kWh/m2 och år i övriga Sverige.

Det finns möjlighet till undantag från IMD, bland annat om det inte är tekniskt genomförbart och om investeringen inte är lönsam med hänsyn till möjliga energibesparingar. Undantag från IMD medges om flerbostadshuset energieffektiviseras så att energiprestanda blir bättre än gränsvärdet.

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.