ANNONS
Projekt undersöker mikroplasters spridning i staden

Projekt undersöker mikroplasters spridning i staden

annons
ANNONS

Dagvatten har identifierats som en viktig spridningsväg för mikroplaster. Forskare vid Luleå tekniska universitet ska i ett nytt projekt undersöka mikroplaster i dagvattenbrunnar och hur de transporteras och sprids i våra stadskärnor.

Helene Österlund, forskare inom VA-teknik vid Luleå tekniska universitet, har fått i uppdrag att bedriva projektet Källor, sänkor och flöden av mikroplaster i den urbana miljön. Hon kommer att undersöka hur mikroplaster transporteras och sprids i våra stadskärnor, dagvattenbrunnar och via trafikerade vägar.

– Vi kommer att provta och analysera mikroplast i dagvatten från olika typer av avrinningsområden. Vi studerar också vad som händer vid nedbrytningen av olika sorters plastskräp från nedskräpning till mikro- och nanoplast, samt förekomsten av mikroplast i reningsanläggningar för dagvatten, säger Helene Österlund.

Ta fram effektiva modeller

Den insamlade datan kommer att ligga till grund för en modell som beskriver hur mikroplaster transporteras och fångas upp eller släpps ut till städers omkringliggande miljö. Modellen kommer även att ta hänsyn till andra flöden och transportvägar i staden, såsom avloppsvatten, som tidigare har studerats i högre utsträckning. På så sätt kan olika källor och transportvägar kvantifieras och ställas mot varandra med syfte att göra kvalificerade bedömningar om var och vilka åtgärder som behöver sättas in och kan göra störst nytta. Modellen är tänkt att ge en fingervisning om vilka åtgärder som blir effektivast för att stoppa spridningen av mikroplaster.

Forskningsprojektet är ett samarbete med Sweden Water Research och finansieras av Naturvårdsverket. Under 2018 gav myndigheten 25 miljoner kronor till insatser som leder till att minska utsläpp av föroreningar i dagvatten, däribland mikroplaster.

ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.